Dyfodol yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafodd yr Hen Felin ei hadnewyddu'r llynedd

Mae ymgais i achub adeilad cofrestredig Gradd 2 a fu un tro yn destun darlun gan yr artist Turner.

Cafodd beilïaid eu galw i Felin Yr Orsedd ger Wrecsam ddydd Llun wedi i'r perchennog fethu parhau gyda thaliadau morgais.

Cafodd gorchymyn adfeddiannu ei gyhoeddi, ond gadawodd y beilïaid ar yr unfed awr ar ddeg yn dilyn ymyrraeth gan Gyngor Wrecsam.

Dywed y perchennog, Mike Kilgannon, ei fod yn brin o arian wedi iddo fenthyg er mwyn adnewyddu'r felin y llynedd.

Ychwanegodd ei fod wedi cael gorchymyn i dalu gweddill y morgais i gyd neu i adael yr adeilad.

16eg ganrif

Mae Mr Kilgannon nawr yn apelio ar unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwarchod y felin - sy'n dal i weithio - i gysylltu ag ef.

Mae'r felin yn dyddio nôl i'r 16eg ganrif.

Cadarnhaodd Cyngor Wrecsam eu bod wedi ymweld â'r felin ddydd Llun, a dywedodd pennaeth Lles Cymunedol a Datblygiad yr awdurdod, Lawrence Isted:

"Fe ddaeth i sylw'r cyngor fod beilïaid ar safle Melin Yr Orsedd ddoe (dydd Llun). Gan fod y felin yn adeilad cofrestredig Gradd 2, fe wnaethon ni hysbysu'r cwmni morgais na fyddai modd iddynt wneud newidiadau i rannau o'r adeilad heb gael Caniatâd Adeilad Cofrestredig.

"Mae swyddogion cynllunio wedi ymweld â'r safle, ac maen nhw'n hapus nad oes unrhyw newidiadau wedi eu gwneud sy'n newid cymeriad, ymddangosiad na hunaniaeth yr adeilad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol