Cymuned 'mewn sioc' wedi damwain

  • Cyhoeddwyd

Mae'r dyn wnaeth alw'r gwasanaethau brys yn dilyn damwain angheuol ar Fwlch yr Oernant yn dweud fod y gymuned leol yn parhau mewn sioc wedi'r digwyddiad.

Rhys Hughes o Eglwyseg oedd y person cyntaf i gyrraedd y safle wedi'r ddamwain dydd Llun, pan gafodd dau ddyn eu lladd ac un arall ei anafu.

"Mae meddyliau pawb gyda theuluoedd y tri," meddai Mr Hughes.

Roedd y tri oedd yn teithio yn y car yn fyfyrwyr yng Ngholeg Llysfasi, ger Rhuthun.

Ffens

Y rhai fu farw o ardal Rhiwabon oedd Jonathon Lee Cassidy Jones a Dale Thomas Williams ac roedd y ddau'n 18 oed.

Mae dyn arall gafod anafiadau i'w frest yn Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Cafodd dwy injan dân - un o Langollen ac un o'r Waun - eu hanfon i'r safle hanner milltir o dafarn y Britannia Inn i gyfeiriad Llangollen am 12:38pm.

"Roedd y tri mewn car Peugeot glas darodd goeden wrth iddynt deithio i gyfeiriad Llangollen," meddai'r heddlu.

Dywedodd Mr Hughes, sy'n gynghorydd yn Llangollen, ei fod yn gyrru ar Fwlch yr Oernant i gyfeiriad Rhuthun pan welodd fod rhan o ffens ar ymyl y ffordd wedi ei difrodi.

"Fe wnes i stopio tua 100 llath i fyny'r ffordd, yna troi yn ôl a sylweddoli beth oedd wedi digwydd.

"Roedd yna ddyn ifanc yn dod i fyny'r llethr.

"Fe wnes i ofyn a oedd o'n iawn ac yna deialu 999. Yn ffodus fe wnes i lwyddo i ddal sylw gyrwyr eraill, ac fe ddaeth pobl i helpu."

Dylai unrhyw dystion neu unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl 450 Aled Jackson yn Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd ar 101 neu 0300 3300 101.