Gwrandawiadau cyhoeddus ynglŷn â chynllun tai dadleuol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwrthwynebwyr i'r cynllun wedi cynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus a ralïau

Bydd cyfres o wrandawiadau cyhoeddus yn archwilio cynllun datblygu lleol (CDLl) dadleuol Cyngor Dinbych.

Mae cynghorwyr eisoes wedi pleidleisio o blaid lleoli y rhan fwyaf o'r tai fydd yn cael eu hadeiladu yn y sir ym Modelwyddan.

Mae gwrthwynebwyr i'r cynllun, i adeiladu 2,000 o dai newydd yn y pentref, wedi cynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus a ralïau.

Yn dilyn cyfres o wrandawiadau yn ystod y mis nesaf - gan ddechrau yn Neuadd y Dref yn y Rhyl ddydd Mawrth - bydd Arolygiaeth Gynllunio Cymru yn gwneud penderfyniad terfynol ynglŷn â'r cynllun.

Cyfres o gyfarfodydd

Gall poblogaeth Bodelwyddan, sydd tua 1,000 o bobl ar hyn o bryd, gynyddu'n sylweddol o dan y cynlluniau sy'n rhan o CDLl y sir tan 2021.

Mae'r cynllun yn cynnwys adeiladu ysgol gynradd newydd, codi cartref gofal, a chreu cyswllt newydd o ffordd yr A55 ar 100 erw (40.5 hectar) o dir.

Mae gwrthwynebwyr, sy'n cynnwys Grŵp Gweithredol Bodelwyddan, yn honni nad yw'r cynlluniau'n gynaliadwy ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn honni bod "Cymunedau Cymraeg ar fin diflannu am byth yn rhannol oherwydd cynlluniau fel hyn".

Er gwaethaf y gwrthwynebiad, penderfynodd y cyngor fwrw 'mlaen â'r CDLl ac mae'r cynigion wedi cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Bydd Arolygiaeth Gynllunio Cymru yn ystyried y cynlluniau mewn cyfres o gyfarfodydd cyn gwneud penderfyniad terfynol.

'Creu swyddi'

Dywedodd aelod cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am yr amgylchedd, y Cynghorydd Sharon Frobisher: "Rydyn ni wedi treulio blynyddoedd yn creu'r cynllun, a hwn fydd y cynllun penodedig ar gyfer y sir tan 2021 cyn gynted ag y bydd yn cael ei fabwysiadu.

"Bydd yr arolygydd cynllunio yn edrych ar y ddogfen yn ystod y broses gyhoeddus, cyn cyflwyno ei adroddiad terfynol ynglŷn â newid rhai agweddau o'r cynllun ai peidio, neu benderfynu gall y cynllun gael ei fabwysiadau fel y mae."

Dywedodd Derek Barker, sy'n aelod o Grŵp Gweithredol Bodelwyddan, y byddai'r arolygydd yn ystyried a yw'r cyngor wedi dilyn y gweithdrefnau angenrheidiol ai peidio.

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n dweud 'na, dydyn nhw ddim', am eu bod nhw wastad wedi bwriadu defnyddio'r safle hwn ar gyfer eu cynlluniau."

"Hefyd, rydyn ni'n dweud na ddylai cynlluniau ar gyfer y sir ddechrau a gorffen gyda niferoedd tai.

"Yn gyntaf fe ddylen nhw greu swyddi da ac fe fydd popeth arall yn dilyn hyn."

Bydd y gwrandawiad cyntaf yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref Y Rhyl am 10am ar ddydd Mawrth, Ionawr 10.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol