Damwain: Dau ddyn lleol wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn ifanc lleol wedi marw a thrydydd wedi ei anafu mewn damwain ym Mwlch yr Oernant ger Llangollen, Sir Ddinbych.

Mae'r trydydd dyn, gafodd anafiadau i'w frest, yn Ysbyty Wrecsam Maelor.

Dywedodd yr heddlu fod y ddau fu farw o ardal Rhiwabon.

Cafodd dwy injan dân - un o Langollen ac un o'r Waun - eu hanfon i'r safle hanner milltir o dafarn y Britannia Inn i gyfeiriad Llangollen am 12:38pm.

"Am 12:36pm mi gafon ni adroddiad am wrthdrawiad ar yr A542 ar ochr Llangollen Bwlch yr Oernant," meddai'r heddlu.

"Roedd y Gwasanaeth Ambiwlans a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru hefyd yn bresennol.

"Roedd y tri mewn car Peugeot glas darodd goeden wrth iddyn deithio i gyfeiriad Llangollen."

Ar ôl ychydig o oriau fe gafodd y ffordd ei hailagor.

Dylai unrhyw dystion neu unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl 450 Aled Jackson yn Uned Blismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd ar 101 neu 0300 3300 101.