Grŵp yn galw am well gofal i bobl â nam ar eu golwg a'u clyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cymdeithas y Deillion: '86% o bobl ddall neu rannol ddall ddim yn gallu darllen llythyrau apwyntiad'

Mae grŵp wedi dweud nad yw pobl â nam ar eu clyw neu eu golwg yn cael gofal digonol yn y Gwasanaeth Iechyd.

Ddydd Llun cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, argymhellion y gr

Dywedodd Richard Williams, cyfarwyddwr elusen Action on Hearing Loss Cymru: "Mae yna nifer o enghreifftiau o ymarfer da ond nid ledled Cymru.

"Wrth i bobl fyw yn hirach, gallwn ddisgwyl cynnydd sylweddol yn nifer y bobl â nam.

"Felly mae'n bwysig bod gwasanaethau yn cael eu cynllunio ar gyfer eu hanghenion."

Mae Cymdeithas y Deillion yng Nghymru wedi honni nad yw 86% o bobl ddall neu rannol ddall yn gallu darllen llythyrau apwyntiad.

Ac maen nhw wedi dweud bod 30% o bobl fyddar neu â nam ar eu clyw yn ei chael hi'n anodd deall eu cyflwr ohewydd diffyg cyfathrebu staff meddygol.

'Annerbyniol'

Un o'r rhai gyfrannodd at yr adroddiad yw John Ramm o Wrecsam sydd ei hun yn ddall.

"Rhaid i'r byrddau iechyd dderbyn yr argymhellion ... mae'n annerbyniol anfon llythyrau i bobl mewn fformat nad ydyn nhw'n gallu ei ddarllen.

"Mae'n hanfodol fod pobl â nam ar y timau sy'n archwilio ysbytai i sicrhau bod yna newidiadau hirdymor."

Dywedodd Doreen Gunning, cadeirydd grŵp cymorth yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr, fod agen trin pawb gydag urddas a pharch.

"Dwi'n sicr y gall y rhan fwya o bobl fyddar sôn am adeg pan gafon nhw eu trin fel twpsyn oherwydd eu cyflwr.

"Nid yw staff wedi cael yr hyfforddiant cywir a dwi'n credu y dylai pob un sy'n delio gyda chleifion dderbyn yr hyfforddiant."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol