Cwtogi arian mentrau iaith mewn sir

  • Cyhoeddwyd
Swyddfeydd Cyngor Sir CaerfyrddinFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn dweud bod rhaid gwneud arbedion

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr wedi cadarnhau y bydd llai o arian ar gyfer mentrau iaith.

Dywedodd Meryl Gravell y byddai 10% yn llai i'r mentrau eleni. Ar un amser roedd sôn y byddai'r arian yn cael ei haneru.

Mae'r cyngor yn ceisio gwneud arbedion o tua £20 miliwn yn ystod tair blynedd.

Ar hyn o bryd mae cyfanswm o £100,000 y flwyddyn yn cael ei roi i Fenter Iaith Cwm Gwendraeth, Menter Bro Dinefwr a Menter Gorllewin Sir Gâr.

Dywedodd y Cynghorydd Gravell fod yna rhai meysydd "lle mae'n amlwg na fydd yn briodol i ni dorri'n ôl."

Ni fydd llai o arian i ddau gartref plant ag anghenion arbennig yn y sir.

Mae'r adeiladau yn Llwynhendy a'r Blaenau ger Rhydaman yn gofalu blant am gyfnod byr er mwyn rhoi seibiant i rieni.

'Yn bwysig'

"Mae'n bwysig fod teuluoedd a staff y canolfannau yn gwybod na fydd unrhyw doriadau," meddai llefarydd ar ran y cyngor.

"Bydd y cartrefi yn cael eu symud o'r rhestr lle byddai arbedion posib."

Mae'r cyngor hefyd wedi penderfynu na fydd cost cinio ysgol yn codi o £2 i £2.15 y diwrnod.

"Mae rhai teuluoedd yn ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd ac mae'n hanfodol bod plant yn cael cinio iawn," meddai'r Cynghorydd Terry Davies, arweinydd y grŵp Llafur, rhan o'r glymblaid sy'n rheoli'r sir.

Dywedodd y cyngor eu bod wedi gohirio penderfyniad ynglŷn â dyfodol amgueddfeydd Parc Howard ac Abergwili.

Penderfynwyd hefyd beidio â dechrau codi arian ar bobl anabl (deiliaid bathodynnau glas) ar gyfer parcio.

Dywedodd y Cynghorydd Gravell na fyddai penderfyniad tra bod arolwg Prydeinig i'r sustem bathodynnau glas.

Mae wedi bod dweud bod penderfyniadau am amddiffyn rhai gwasanaethau yn golygu y bydd yn fwy anodd cyfyngu codi treth cyngor i 2%.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol