Gwrthdrawiad: Teyrnged i lanc fu farw

Cyhoeddwyd

Mae teulu llanc 14 oed, a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad gyda char, wedi bod yn rhoi teyrnged iddo.

Roedd James Edward Hodgson, o Arddlin ym Mhowys, ar ei feic ar yr A483 rhwng Four Crosses ac Arddlin brynhawn dydd Iau, Ionawr 5, pan fu mewn gwrthdrawiad gyda char am 4:40pm.

Bu farw o'i anafiadau'r diwrnod canlynol.

Mewn datganiad, dywedodd cyfaill i'r teulu, Cathy Jarvis, ar eu rhan: "Roedd Jim yn ddyn ifanc sensitif a hael.

"Roedd yn boblogaidd ac yn gwneud ffrindiau yn hawdd. Roedd yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Four Crosses, ac wrth ei fodd yn y gymuned amaethyddol.

"Roedd gan Jim berthynas naturiol gydag anifeiliaid.

"Mae'r drasiedi yma wedi gadael bwlch enfawr yn ein bywydau ni i gyd. Roedd yn fab, brawd ac ŵyr gwych."

Mae'r ymchwiliad i'r gwrthdrawiad ddydd Iau yn parhau, ac fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i ffonio gorsaf heddlu'r Drenewydd ar 101.

Straeon perthnasol