Mwy o gymorth gan yr undebau credyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rheolau newydd wedi dod i rym ar Ionawr 8

Mae gan Undebau Credyd bwerau newydd a fydd yn eu galluogi i gynnig mwy o wasanaethau i ragor o bobl yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

O ddydd Sul ymlaen fe fydd undebau credyd yn gallu cystadlu'n fwy effeithiol hefo'r banciau.

Mae 'na awgrym y bydd y newidiadau'n cynnig gwasanaeth ariannol tecach a mwy fforddiadwy i unigolion a busnesau.

Mae undeb credyd yn defnyddio'r pwerau newydd i gynorthwyo carcharorion i arbed arian cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau.

Dywedodd AS Pen-y-bont ar Ogwr, Madeleine Moon, mai un enghraifft oedd y prosiect yng Ngharchar Y Parc.

Dywedodd bod yr undeb credyd yn annog carcharorion i arbed arian yn barod ar gyfer pan fyddan nhw'n cael ei rhyddhau a fydd yn gymorth ar gyfer eu hwythnosau cyntaf ar y tu allan.

"Yr hyn mae'r newidiadau wedi ei wneud yw agor y drws i'r bobl y gall yr undebau eu cynorthwyo," meddai.

"Maen nhw nawr yn gallu mynd at fusnesau a chymdeithasau tai.

"Mae'n golygu y gallen nhw gynnig cyfraddau llog yn hytrach na rhandaliad neu difidend er mwyn iddyn nhw ddod yn fwy atyniadol ac yn ffordd o arbed arian."

Dywedodd hefyd y bydd y newidiadau yn caniatáu iddyn nhw gynnig gwasanaethau eraill fel yswiriant neu fancio ar y ffôn neu'r we.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol