Y Fonesig Shirley Bassey yn 75 oed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, AP
disgrifiad o’r llunMae'r Fonesig Shirley Bassey yn 75 oed

Mae'r gantores, Y Fonesig Shirley Bassey, yn 75 oed.

Ers i'r ferch o Tiger Bay, Caerdydd, ddod i amlygrwydd yn 1953 yn ferch ifanc 16 oed, mae hi wedi gwerthu 135 miliwn o recordiau, y nifer mwya' i unrhyw ferch.

Dywed ei chofiannydd, John Williams, ei bod yn dal i "swnio'n wych" ond ei bod yn gwneud llai erbyn hyn.

"Fyddwn ni fyth yn gweld rhywun fel hi eto," meddai.

Wrth ganu mewn clybiau yng Nghaerdydd y cafodd y gantores ei chanfod.

Roedd ei mam o Loegr a'i thad yn dod o Nigeria.

Magwraeth galed

Dywed Mr Williams bod ei chefndir, a'r ffaith iddi ei magu mewn tlodi, wedi bod o gymorth i'w llwyddiant.

"Roedd y math o fagwraeth gafodd hi, a oedd yn un caled iawn iawn, wedi rhoi'r ysgogiad iddi adael," meddai awdur Miss Shirley Bassey sy'n trafod o'i magwraeth yn ardal dlawd dociau Caerdydd i fod yn seren fyd enwog.

"Cychwynnodd ei gyrfa cyn dyddiau roc a rôl ac ar ôl llwyddiant cynnar yn y 1950au, yr hyn yr oedd hi wir eisiau ei wneud oedd bod yn seren ffilm.

"Ond dyna un peth na fyddai lliw ei chroen yn caniatáu iddi wneud."

Cafodd Y Fonesig Shirley y llwyddiant mwya' o bosib wrth berfformio tair o anthemau ffilmiau James Bond, Goldfinger yn 1964; Diamonds Are Forever yn 1971 a Moonraker yn 1979.

Llwyddodd i barhau a'i gyrfa disglair yn wyneb trasiedïau personol.

Fe wnaeth ei gŵr cyntaf ladd ei hun a bu farw ei merch Samantha yn 1985.

"Roedd hi'n esiampl i eraill sut i lwyddo," meddai Mr Williams.

"Mae'n enghraifft o rywun lwyddodd gyda'i gyrfa.

"Mae hi'n i swnio'n wych ond mae hi'n sicr yn dechrau gwneud llai."

Eglurodd ei bod yn well ganddi erbyn hyn gymryd rhan yn y "sioeau mawr" fel y cyngerdd teyrnged yn Neuadd Albert y llynedd i'r cyfansoddwr ffilm John Barry yn hytrach na hyrwyddo ei gwaith ei hun.

Straeon perthnasol