Cau rhan o draeth Abertawe i baratoi ar gyfer ras

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyd at 2,000 yn cystadlu yn y ras yn Wester-super-Mare bob blwyddyn gyda hyd at 80,000 yn gwylio

Gallai hyd at filltir o draeth yn Abertawe gael ei gau am dridiau ym mis Mawrth ar gyfer digwyddiad chwaraeon.

Mae trefnwyr digwyddiad gyrru oddi ar y lon yng Ngwlad yr Haf, sy'n denu hyd at 80,000 o gefnogwyr, am gynnal rhywbeth tebyg yn Abertawe.

Fe fyddai miloedd o dunelli o dywod yn cael ei symud er mwyn creu twyni tywod ar gyfer cyrsiau beiciau modur a beiciau gyriant pedair olwyn ger y ganolfan ddinesig.

Mae prif grŵp busnes y ddinas wedi cefnogi'r syniad ond mae adroddiad gan y cyngor yn rhybuddio y gallai'r cyhoedd wrthwynebu.

Mae cwmi RHL Activities wedi cynnal y Weston Beach Race yn Weston-super-Mare ers 10 mlynedd.

'Trefnu da'

Eu gobaith yw cynnal digwyddiad tebyg yn Abertawe.

Dywedodd Cyngor Sir a Dinas Abertawe y gallai hyd at 70,000 o gefnogwyr dyrru i'r ddinas, ac y byddai'r digwyddiad yn dod â dros £3 miliwn y flwyddyn i'r economi leol unwaith y byddai wedi ei sefydlu.

Mae swyddogion o'r cyngor wedi ymweld â'r digwyddiad yn Weston-super-Mare y llynedd.

Dywedodd ei fod yn ddigwyddiad sy'n cael ei drefnu a'i gynnal yn dda ac maen nhw'n aros i arwyddo cytundeb gyda'r trefnwyr.

Fe fyddai'n cynnwys cau rhan sylweddol o'r traeth yn ystod y gwaith o baratoi'r digwyddiad, er mwyn creu'r cwrs tair milltir a fyddai'n cynnwys hyd at 40 o dwyni.

Yn ôl y cyngor, fe fyddai'r trefnwyr yn gyfrifol am y costau ac fe fyddai'r traeth yn cael ei adfer cyn gynted ag y byddai'r digwyddiad drosodd.

Fe fyddai'n rhaid cau dros filltir o'r prom, rhwng Gwesty'r Marriott a Lon Brynmill, i'r cyhoedd rhwng Mawrth 1 a Mawrth 4.

Yn ôl Russell Greenslade, Prif Weithredwr Ardal Gwella Busnes Abertawe - sy'n cynrychioli dros 800 o fusnesau yng nghanol y ddinas - mae 'na "gefnogaeth lwyr" i'r digwyddiad yn y ddinas.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol