Cyfarfod arbennig i drafod fferm wynt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Fe fydd cyfarfod y cyngor yn cael ei ddarlledu ar y we er mwyn i bobl y sir wrando a gwylio'r cyfan

Bydd cyfarfod arbennig yn cael ei gynnal i drafod cynlluniau dadleuol i godi tyrbinau gwynt ym Mhowys.

Mae disgwyl i Gyngor Powys ddarlledu'r cyfarfod yn fyw ar y we ar Ionawr 26.

Mae gwrthwynebiad i ffermydd gwynt yn y sir wedi tyfu ers i'r cynlluniau gael eu cyhoeddi'r llynedd i godi is-orsaf drydan 19 acer.

Cafodd cyfarfodydd cyhoeddus eu cynnal a bu protest y tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd.

Dywedodd y cyngor bod effaith posib y ffermydd yn codi pryderon gwirioneddol ymhlith pobl yn y sir.

Mae 'na adroddiadau bod dros 600 o dyrbinau gwynt yn gallu cael eu codi yn y canolbarth yn ychwanegol at y 216 sydd eisoes yno.

Is-orsaf

Y llynedd fe wnaeth y Grid Cenedlaethol gyhoeddi ymgynghoriad ar lwybr posib i geblau 400,000 folt i gysylltu ffermydd gwynt y sir i'r rhwydwaith trosglwyddo.

Bwriad y grid yw codi is-orsaf unai yn Aber-miwl, ger Y Drenewydd neu yng Nghefn Coch, ger Llanfair Caereinion.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na wrthwynebiad ym Mhowys i'r cynlluniau

Mae'r Grid Cenedlaethol wedi dweud bod y system bresennol yn gyfyngedig yn y canolbarth a bod angen diweddaru'r system.

Y cyfarfod yma ar y we fydd y cyntaf o'i fath ar gyfer yr awdurdod.

Fe fydd y cyfarfod ei hun yn cael ei gynnal yn Llandrindod.

Dywedodd cadeirydd y cyngor, Barry Thomas, bod materion sy'n ymwneud â ffermydd gwynt, Tan 8 a'r effaith posib ar y sir yn "bryder gwirioneddol i bobl Powys".

Mae TAN8 (Nodyn Cyngor Technegol) yn bolisi Llywodraeth Cymru ers 2005, fel cyfarwyddyd ar ffermydd gwynt hyd at 50 megawat.

"Mae'r cyngor sir yn cynnal y cyfarfod arbennig ar Ionawr 26 er mwyn i bobl sydd â diddordeb wylio a gwrando," ychwanegodd Mr Thomas.

"Mae'r cyngor wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn atebol ac mae'r cam yma yn dangos eu hymrwymiad i hynny."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol