Arsyllfa arfordirol yn Abertawe ar werth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cyngor yn gobeithio am gynlluniau llawn dychymyg

Mae cyngor sir am werthu arsyllfa glan môr pum llawr yn Abertawe.

Cyngor Sir a Dinas Abertawe sy'n berchen yr arsyllfa.

Ond yn awr maen nhw'n chwilio am "syniadau llawn dychymyg" ar gyfer dyfodol yr adeilad sydd wedi ei leoli ger y marina.

Mae'r arsyllfa wedi bod yn wag ers i Gymdeithas Seryddol Abertawe adael yr adeilad ddwy flynedd yn ôl.

Roedden nhw'n beio cynnydd yn y rhent a chostau eraill am eu penderfyniad.

Dywed y cyngor y dylai unrhyw un â diddordeb mewn prynu'r arsyllfa gyflwyno eu cynigion erbyn diwedd mis Mawrth eleni.

'Datblygiad aml bwrpas'

Nid yw'r cyngor wedi gosod pris gwerthu ar gyfer yr adeilad.

Cafodd yr arsyllfa ei hadeiladu yn 1988 ac mae'n cynnwys to gwydr lliw ar ffurf cromen, tŵr a grisiau tro.

Yr arlunydd David Pearl sy'n gyfrifol am y to gwydr lliw ac mae yno baneli pren wedi'u haddurno gan farddoniaeth gerfiedig gan Nigel Jenkins.

Mae'r arsyllfa yn cynnig golygfeydd gwych o Fae Abertawe.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Sullivan, aelod cabinet cyngor y ddinas sy'n gyfrifol am adfywiad: "Hoffem weld datblygiad aml bwrpas a fydd yn ymgorffori nodweddion yr arsyllfa.

"Ond rydym yn gwahodd unrhyw ddatblygwyr â syniadau llawn dychymyg i gysylltu â ni am nad ydym eisiau diystyru cynigion arloesol.

"Byddai defnydd o'r arsyllfa yn ychwanegu at fywiogrwydd y promenâd."

Dywed y cyngor eu bod wedi uwchraddio'r rhan o'r promenâd rhwng yr arsyllfa a'r Ganolfan Ddinesig yn ddiweddar gan osod goleuadau, meinciau a biniau newydd yno.

Mae'r gymdeithas seryddol yn awr yn defnyddio arsyllfa sydd wedi'i lleol mewn meysydd chwarae yn y Gŵyr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol