'Robot' o long yn archwilio gweddillion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun, Collodd chwech o forwyr oedd ar y Swanland eu bywydau

Mae'r Uned Ymchwilio i Ddamweiniau Morol wedi cadarnhau y bydd "robot" o long danfor yn edrych yn fanwl ar weddillion llong y Swanland suddodd ger arfordir Pen Llŷn ym mis Tachwedd.

Bu farw chwech o forwyr o Rwsia pan suddodd y llong - oedd yn cario llwyth o 3,000 tunnell o wenithfaen - mewn storom ar Dachwedd 25.

Hyd yma dim ond un o'r cyrff sydd wedi cael eu canfod a hynny y diwrnod y suddodd y llong.

Llwyddodd dau i ddianc yn fyw a dywedodd un fod ton enfawr wedi taro'r llong a bod cragen y llong wedi cracio.

Mae'r uned wedi sefydlu ardal wahardd 15 milltir oddi ar arfordir Llŷn cyn mwy o ymchwil pan fydd y tywydd wedi gwella.

Mae disgwyl i'r ymchwiliad bara am fisoedd.

Testun pryder

Mae'r llong nwyddau wedi bod yn destun pryderon diogelwch, yn ôl gwybodaeth ddaeth i law'r BBC.

Mae arolwg diogelwch y llong yn dangos nifer o fethiannau.

Roedd aelodau'r criw wedi honni bod y llong yn fregus mewn moroedd stormus oherwydd hanes o lwytho anniogel.

Yn ôl rheolwr y llong, Torbulk Limited, roedd y llong yn cael ei harchwilio yn gyson ac unrhyw fethiannau wedi "eu cywiro yn syth".

Ers pum mlynedd cafodd 85 o fethiannau eu nodi, gan gynnwys craciau ym mwrdd y llong a diffygion o ran offer achub bywyd ym mis Mai eleni.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol