Carchar am gamosod boeler nwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd archwilydd y gallai'r cwmser fod wedi marw o wenwyn carbon monocsid

Mae dyn a beryglodd bywyd menyw drwy gamosod boeler nwy wedi cael ei garcharu am wyth mis.

Roedd Lee John Hampshire, 30 oed, wedi dweud wrth y fenyw ei fod wedi cofrestru gyda'r Gofrestr Diogelwch Nwy cyn gwneud y gwaith.

Mewn gwirionedd, nid oedd wedi ei gofrestru ac yn wir roedd wedi ei wahardd rhag gweithio gyda nwy oherwydd gwaith diffygiol yn flaenorol.

Roedd y cwsmer, Paula Lightfoot o'r Rhyl, wedi cymryd Hampshire ar ei air cyn talu £300 iddo am osod boeler yn ei chartref yn Awst 2009.

Peryglus

Roedd y boeler yn ddiffygiol yn syth, ond pan ddaeth cynrychiolydd o'r gwneuthurwyr i'w drwsio, fe welodd nad oedd wedi ei osod yn gywir a'i fod yn beryglus.

Daeth archwilydd o'r Gofrestr Nwy yno a barnu fod y gwaith o safon cynddrwg fel y gallai Mrs Lightfoot fod wedi cael niwed difrifol neu farw oherwydd gwenwyno nwy carbon monocsid.

Dywedodd yr erlynydd, Simon Parrington, fod y mater yn ddifrifol iawn - dyn yn torri'r rheolau tra ei fod wedi ei wahardd rhag gweithio gyda nwy a dyn oedd ag agwedd o wfftio awdurdod.

Plediodd Hampshire yn euog i dorri rheolau diogelwch nwy.

Dirmyg at awdurdod

Dywedodd Brian Treadwell ar ran y diffynnydd fod ei gleient bellach wedi cofrestru, a bod oedi cyn i'r achos hwn gael ei glywed am fod Hampshire wedi cael problemau iechyd meddwl ac wedi bod yn glaf yn Uned Ablett yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Awgrymodd y dylai gael dedfryd wedi ei gohirio neu orchymyn cymunedol.

Ond dywedodd y barnwr Niclas Parry fod Hampshire - o Church Walks, Prestatyn - yn gwybod ei fod wedi ei wahardd rhag gwneud gwaith o'r fath, ond ei fod wedi anwybyddu hynny er mwyn elw ariannol.

Roedd wedi dangos dirmyg at yr awdurdodau ac wedi twyllo'i gwsmer i gredu ei fod yn gymwys i wneud y gwaith, meddai.

Dywedodd: "Roedd yr effaith posib ar y cwsmer yn ddim llai nag angheuol. Roedd risg o wenwyno carbon monocsid, ac o'ch profiad chi fe ddylech wybod fod hyn yn gallu lladd yn ddistaw.

"Mae'n fater mor ddifrifol fel y gall dedfryd o garchar gael ei gyfiawnhau. Mae'n fater difrifol iawn a wnaeth beryglu bywyd yn llythrennol."

Cafodd Hampshire ei garcharu am wyth mis.