Cwtogi arian Mentrau Iaith Sir Caerfyrddin?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cyngor yn dweud bod rhaid gwneud arbedion

Gallai'r arian y mae Mentrau Iaith yn Sir Gaerfyrddin yn ei dderbyn gan y cyngor sir gael ei haneru.

Mae'r awdurdod yn ystyried cwtogi'r grant o £50,000 y flwyddyn er mwyn gwneud arbedion.

Fel arfer bydd £100,000 y flwyddyn yn cael ei roi i Fenter Iaith Cwm Gwendraeth, Menter Bro Dinefwr a Menter Gorllewin Sir Gâr.

Cafodd y mentrau eu sefydlu er mwyn hybu'r defnydd o'r iaith Gymraeg ac i drefnu gweithgareddau fel clybiau ar ôl ysgol, dosbarthiadau cyfrifiadurol ac ati.

Mae un o bwyllgorau Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cynnig i gwtogi'r arian ac fe fydd y cyngor llawn yn trafod y mater ymhen tair wythnos.

Mae'r Mentrau Iaith yn derbyn arian o gronfeydd Ewropeaidd yn ogystal ac mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn cyfrannu £88,000 i Fenter Bro Dinefwr, £87,791 i Fenter Cwm Gwendraeth a £66,921 i Fenter Gorllewin Sir Gâr.

'Canran bwysig'

Disgrifiad, Nia Thomas sy'n holi Rhodri Glyn Thomas, AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ac aelod o Bwyllgor Diwylliant y Cynulliad

Dywedodd cyfarwyddwr Menter Cwm Gwendraeth, Deris Williams, fod y newyddion yn siomedig iawn.

"Fydden ni ddim yn gallu cynnig yr un lefel o wasanaeth i'n cymunedau ac, wrth gwrs, fyddai hynny'n cael effaith ar y staffio," meddai.

Roedd Ms Williams yn cyfaddef mai canran fach o gyllideb y fenter oedd y grant ond yn ganran bwysig, serch hynny.

"Oni bai am yr arian craidd fydden ni ddim yn gallu tynnu'r arian cyfatebol arall i lawr i'r sir ac i'r cymoedd yma er mwyn hyrwyddo gweithgareddau cymunedol trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Rwy'n mawr hyderu y bydd y cynghorwyr yn edrych yn bositif ar hyn nawr a gweld beth yw'r cyfraniad - am y cyllid bach yma - y gall y mentrau ei wneud ar lefel gymunedol."

Arbedion

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Sir Gâr, Chris Burns, bod rhaid i'r cyngor wneud "arbedion effeithlonrwydd o tua £20 miliwn dros dair blynedd".

"Rydym yn ystyried ystod eang o ddewisiadau ac mae hwn yn un ohonyn nhw.

"Os bydd penderfyniad i wneud y dewis yma, fe fydd ymgynghoriad ffurfiol gyda'r grwpiau fydd yn cael eu heffeithio.

"Rydym eisoes wedi cynnal un drafodaeth gyda nhw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol