Apêl am ddyn ar goll o'r Wyddgrug

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Michael Murphy ers iddo adael ei waith am 6am ddydd Mercher

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn bryderus am ddiogelwch dyn 32 oed o'r Wyddgrug.

Does neb wedi gweld Michael Murphy ers iddo adael ei waith ar Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy am 6am fore Mercher, Ionawr 4.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn gwyn 5'10" o daldra ac o faint canolig gyda gwallt byr golau sy'n teneuo.

Dydi hi ddim yn glir beth yr oedd Mr Murphy yn ei wisgo ar y pryd.

Dydi Mr Murphy ddim wedi cysylltu gyda theulu na ffrindiau.

Cafwyd hyd i'w gar, Volkswagen Polo coch S412 RTG, ar y lon orllewinol o'r bont newydd sy'n arwain o'r stâd ddiwydiannol i'r Fflint cyn i rywun gysylltu gyda'r heddlu yn dweud ei fod o ar goll.

Cafwyd hyd i'w gar am 2pm ddydd Mercher gan aelod o'r cyhoedd.

Gwybodaeth

"Dwi'n annog unrhyw un sydd wedi gweld Michael neu sy'n gwybod lle mae o i gysylltu gyda'r heddlu ar unwaith," meddai'r Ditectif Arolygydd Alun Oldfield.

"Rwy'n annog unrhyw un a adawodd Stâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy neu a oedd yn teithio i'w gwaith ddydd Mercher i feddwl a wnaethon nhw weld Mr Murphy neu'r car i gysylltu gyda ni yn syth.

"Mae ymholiadau eisoes wedi dechrau ac rydym yn chwilio'r ardal a glannau'r afon."

Ychwanegodd bod swyddogion yr heddlu yn cael cymorth hofrennydd yr heddlu, gwylwyr y glannau, yr RNLI, gwasanaeth cŵn achub SARDA a thîm chwilio tanddwr yr heddlu.

Dydi amgylchiadau'r afon ddim wedi bod yn ffafriol i'r chwilio oherwydd y tywydd gaeafol.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylen nhw gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru ar 101 yn lleol neu 0300 3300 101.