Norofirws yn arwain at gau mwy o wardiau yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Ysbyty Maelor yn Wrecsam sydd wedi dioddef waethaf hyd yma

Mae mwy o ysbytai ar draws gogledd Cymru wedi gorfod cau wardiau i gleifion newydd oherwydd achos o'r norofirws.

Mae'r haint wedi cael effaith ar dair ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam a dwy ward yn Ysbyty Llandudno.

Cafodd ward yn Ysbyty Cymunedol Yr Wyddgrug a ward yn Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy eu cau hefyd.

Yn ôl swyddogion mae dau glaf wedi cael eu taro gan y salwch yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor hefyd.

Yn y cyfamser, mae tair ward oedd wedi eu heffeithio yn Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Cymunedol Bae Colwyn wedi ailagor.

Heintus

Mae norofirws yn heintus dros ben ac yn achosi cyfog, chwydu a'r dolur rhydd.

Mae'r symptomau yn dechrau rhwng 12 a 48 awr wedi i'r person gael eu heintio, ac yn para am rhwng 12 a 60 awr.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydd y wardiau ar gau am 48 awr ers i'r claf olaf ddangos symptomau o'r haint a hynny er mwyn atal mwy o gleifion rhag cael eu taro'n wael.

Mae'r bwrdd yn annog unrhyw un sydd â symptomau i gadw draw o'r ysbytai am o leiaf 48 awr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol