Brwydr 'paintball' ar dir y Weinyddiaeth Amddiffyn?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunBydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf eleni

Gall tref ffug sy'n lleoliad ar gyfer hyfforddi milwyr Prydain cyn iddyn nhw wasanaethu yn Afghanistan gael ei defnyddio ar gyfer brwydr 'paintball' yn ddiweddarach eleni.

Bydd y gystadleuaeth 'paintball' yn cynnwys 700 o bobl o bedwar ban byd ac yn cael ei gynnal ar dir Y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mannau Brycheiniog rhwng Gorffennaf 13 a 15 eleni.

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn nad oedden nhw wedi penderfynu cymeradwyo'r cynnig eto oherwydd y byddai'r lleoliad ddim ond ar gael pe na bai'r fyddin yn defnyddio'r safle ar y pryd.

Cafodd y dref, sydd wedi ei lleoli ar faes hyfforddi Pontsenni, ei hadeiladu yn ystod y Rhyfel Oer yn yr 1980au.

Mae cwmni digwyddiadau o Aberystwyth wedi cynnig llogi'r dref sy'n cynnwys tai, neuadd y dref ac eglwys.

Arolwg Strategol

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni fod y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi dechrau gosod y dref wedi'r Arolwg Strategol i Amddiffyn a Diogelwch.

Cyhoeddodd y Prif Weinidog, David Cameron, canlyniadau'r arolwg yn Nhŷ'r Cyffredin ym mis Hydref 2010.

Mae'n golygu cwtogi 8% ar wario'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Yn 2010 cafodd y dref ei defnyddio gan Gwmni Theatr Cymru ar gyfer perfformiad o'r Persiaid gan Aeschylus.

Dywedodd Tim Barnett, gafodd ei hyfforddi ym Mhontsenni pan oedd yn aelod o'r Fyddin Diriogaethol: "Rydw i wedi ceisio defnyddio cyfleusterau o'r fath am flynyddoedd heb unrhyw ddiddordeb gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

"Yna, 18 mis yn ôl cyflwynais gais arall ac yn ddisymwth roedd popeth wedi newid."

Dywedodd Mr Barnett y byddai'r frwydr 'paintball' ym mis Gorffennaf yn cynnwys 700 o bobl fydd yn teithio i Gymru o'r Unol Daleithiau, De Affrica, Awstralia, Yr Almaen, Yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, Ffrainc, Malta, Cyprus, Rwsia, Iwerddon, a'r Deyrnas Unedig.

Ychwanegodd ei fod wedi gwerthu'r holl docynnau ar gyfer y digwyddiad ond nid oedd yn fodlon datgelu'r gost o logi'r dref.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn eu bod wedi derbyn cais i gynnal digwyddiad 'paintball' yno ym mis Gorffennaf.

"Dydyn ni ddim wedi cadarnhau y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal am fod gweithrediadau milwrol, yn amlwg, yn cymryd blaenoriaeth," meddai.

"Mae gofynion hyfforddi milwrol yn cael eu trefnu chwe mis o flaen llaw, felly dydyn ni ddim yn gwybod a fydd ein Lluoedd Arfog am ddefnyddio'r cyfleusterau ai peidio

"Hefyd, dydyn ni ddim wedi trafod cost nac yswiriant y digwyddiad eto."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol