Fferm bysgod ar Ynys Môn wedi ei gwerthu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Sefydliwyd y fferm bysgod ar Ynys Môn yn 2002

Mae fferm bysgod ar Ynys Môn wedi cael ei gwerthu gan warchod 32 o swyddi, yn ôl gweinyddwyr y fferm.

Roedd Selonda UK yn rhedeg y fferm arloesol ger Biwmares tan i weinyddwyr gael eu penodi i'w rheoli ddydd Mercher.

Dywed y gweinyddwyr, PricewaterhouseCoopers (PwC), y bydd y perchnogion newydd yn masnachu o dan yr enw Anglesy Aquaculture Cyf.

Roedd y cyn-berchnogion wedi derbyn grantiau gwerth miliynau o bunnau gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

Problemau llif arian

Perchnogion cwmni Selonda UK oedd cwmni Groegaidd o'r enw Selonda a chwmni o Saudi Arabia o'r enw Jazadco.

Ond ym mis Rhagfyr y llynedd cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod y fferm, sydd â 2 filiwn o ddraenogod y môr yno, yn wynebu trafferthion.

Dywedodd y gweinyddwyr fod Selonda UK wedi wynebu "sialensiau sylweddol" ynglŷn â thechnoleg a thechnegau cynhyrchu arweiniodd at broblemau llif arian.

Cafodd y fferm bysgod ei sefydlu ar Ynys Môn yn 2002 ac yn cynhyrchu 1,000 tunnell o ddraenogiaid y môr yn flynyddol.

Y llynedd roedd pobl oedd yn byw gerllaw'r safle wedi cwyno am y sŵn oedd yn dod o eneraduron ar y fferm.

Dywedodd Roger Hale, cyd-weinyddydd y fferm a chyfarwyddwr PwC: "Rydyn ni'n hapus ein bod wedi sicrhau bod y busnes yn cael ei werthu gan warchod 32 swydd yng Ngogledd Cymru ac yn sicrhau gwerth i gredydwyr Selonda UK

Ychwanegodd fod gwerthiant y fferm "yn rhoi cyfle i'r busnes ddatblygu a thyfu".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol