Addewid o greu swyddi wrth ailddatblygu parc gwyliau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na bryder y bydd y datblygiad yn cael niwed ar olygfa pobl o gastell Talacharn

Mae cwmni yn dweud y bydd yn creu dros 100 o swyddi newydd yn Sir Caerfyrddin petai yn cael caniatâd i ailddatblygu parc gwyliau.

Mae Seasons Holidays eisiau disodli 77 chalet ym Mharc Talacharn gyda 212 o gabanau gwyliau, 48 o fflatiau a chlwb newydd ac adnoddau hamdden.

Dywed Cyngor Cymuned Talacharn ac ymddiriedolaeth drefol eu bod yn bryderus am faint y datblygiad ger Y Wenallt, a wnaed yn enwog gan y bardd Dylan Thomas.

Fe fydd y cynllun yn mynd o flaen cynghorwyr Caerfyrddin ddydd Iau.

Mae 'na barc gwyliau wedi bod ar y safle ger Castell Talacharn ers y 1960au.

Ers dros 20 mlynedd cwmni Seasons sydd wedi bod yn berchen ar y safle.

Swyddi

Fel rhan o'u cais cynllunio mae'n dweud y bydd y cabannau gwyliau yn amrywio o ddwy neu bedair ystafell wely.

Yn ogystal â'r fflatiau fe fydd 'na far, bwyty, unedau manwerthu, pwll nofio, campfa ac adnoddau hamdden eraill yn y clwb.

Dywedodd perchennog Seasons Holidays, Barry Hurley, y byddai'r cynlluniau yn creu 57 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu ac y bydd 110 o swyddi yn cael eu creu unwaith y bydd y gwaith wedi ei gwblhau.

Aeth ymlaen i ddweud eu bod fel cwmni yn rhagweld cynnydd yng ngwariant yr ymwelwyr yn yr ardal tua £2.9 miliwn y flwyddyn.

"Mae'r cynlluniau yma yn rhai cyffrous iawn i Dalacharn ac fe fydd yn dwyn budd economaidd i'r ardal a gobeithio y bydd yn hwb i fusnesau lleol," meddai Mr Hurley.

Er mai dim ond un aelod o'r cyhoedd sydd wedi gwrthwynebu'r cais, mae'r cyngor cymuned a'r ymddiriedolaeth yn dweud bod yr estyniad yn llawer rhy fawr.

'Anymarferoldeb'

Yn ôl y cyngor fe fyddai cynnydd o 400% yn nifer yr ystafelloedd gwely yno a fydd yn cael effaith gwirioneddol ar y gymuned a'r amgylchedd.

Mae'n bryderus hefyd am y cynnydd o ran traffig, mynediad i'r safle a gallu'r rhwydwaith garffosiaeth.

Yn ôl yr ymddiriedolaeth mae nifer yr unedau yn anymarferol o ran maint y safle ac fe fydd 'na wrthdaro ar bob ochr o'r farn.

Dywedodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Cadw, un o adrannau Llywodraeth Cymru, y byddai angen gwneud gwaith ar y tirwedd er mwyn lleihau'r effaith gweledol.

Mae adran gynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin wedi argymell y dylai'r pwyllgor gymeradwyo'r cynlluniau ar sail rhestr hir o amodau.

Dywedodd Mr Hurley fod Seasons wedi ceisio ateb pryderon y gwrthwynebwyr.

"Rydym wedi gwrando ar y gymuned leol ac wedi gweithio yn galed i greu cynlluniau a fydd yn ateb y gymuned bresennol orau ond drwy wella'r adnoddau sydd ar gael i ymwelwyr â'r ardal," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol