Ymchwilio i ymosodiad difrifol

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi ymosodiad difrifol ar ddyn 25 oed Ddydd Gŵyl Steffan.

Roedd yr ymosodiad y tu allan i fwyty McDonalds yn Heol Rhydychen, Abertawe, am 10.30pm.

Dywedodd yr heddlu fod gên y dyn wedi ei thorri ac iddo golli rhan o'i glust cyn cael triniaeth yn Ysbyty Treforys.

Fe gafodd tri dyn 26, 27, a 29 oed eu harestio ond maen nhw wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

"O wybodaeth gychwynnol mae'n ymddangos bod aelodau'r cyhoedd, a oedd yn yr ardal ar y pryd, wedi ceisio rhwystro'r ffrae," meddai'r Ditectif Gwnstabl Paul Howles o Heddlu Abertawe.

"Dwi'n apelio ar unrhyw un a oedd yn dyst i'r hyn a ddigwyddodd neu arhosodd i geisio atal yr ymosodiad i gysylltu gyda ni."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Abertawe ar 01792 450618 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.