BBC Cymru Fyw

Penodi Cyfarwyddwr Artistig ar gyfer canolfan Pontio

Published
image copyrightOther
image captionY cynllun ar gyfer Canolfan Pontio

Mae Prifysgol Bangor wedi penodi Elen ap Robert yn Gyfarwyddwr Artistig cyntaf Pontio, canolfan newydd y celfyddydau ac arloesi gwerth £40m y brifysgol.

Yn ôl y brifysgol, fe fydd hi'n "datblygu amrywiaeth o weithgareddau artistig ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd yn ogystal â defnyddio'r celfyddydau i ddatblygu cysylltiadau cryf rhwng y brifysgol a'r gymuned."

Graddiodd Elen mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Sheffield cyn treulio chwe blynedd fel cantores opera broffesiynol.

Mae wedi bod yn therapydd cerdd, yn arbenigo mewn rhoi cefnogaeth i blant gydag anableddau dysgu ac anawsterau cyfathrebu yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy.

Ers 2005 roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Galeri yng Nghaernarfon lle mae wedi datblygu rhaglen o ddigwyddiadau artistig a gweithgareddau cymunedol.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John G Hughes: "Rwy'n hynod falch o gael croesawu Elen fel Cyfarwyddwr Artistig cyntaf Pontio.

"Mae'r prosiect yn gynllun cyffrous fydd yn dod â llawer o fudd i'r rhanbarth ac mae'r Cyfarwyddwr Artistig yn allweddol i ddatblygu nid yn unig elfen theatr y ganolfan ond hefyd llawer mwy, gan gynnwys cyfrannu at y rhaglen gymunedol gynyddol amlwg a gweithio gyda myfyrwyr y brifysgol.

'Siarad Cymraeg'

"Bwriad Pontio, sydd i fod i agor ymhen dwy flynedd, yw dod â'r celfyddydau, gwyddoniaeth, technoleg a'r diwydiannau creadigol at ei gilydd ac ysgogi adfywiad economaidd y rhanbarth.

"Mae swydd Cyfarwyddwr Artistig yn allweddol i ddatblygiad hir dymor Pontio ac roeddem yn benderfynol o benodi rhywun allai siarad Cymraeg."

Dywedodd Elen ei bod yn "hynod falch" o gael ei phenodi ac y byddai'n "her enfawr ac un yr wyf yn edrych ymlaen ati'n fawr, yn enwedig gan fod gennym gymaint i'w wneud rhwng rŵan ac agor y ganolfan.

"Mae gan Pontio lawer iawn i'w gynnig i'r rhanbarth ac mae cyfle gwych i ni ddatblygu rhaglen greadigol newydd ac arloesol fydd yn cynnwys rhywbeth at ddant pawb o bob oed," ychwanegodd.

Bydd hi'n dechrau yn ei swydd fis Ebrill.

Straeon perthnasol

  • Pontio: Dim prif weithredwr