Agor a gohirio cwest wedi damwain yn Llanrug

  • Cyhoeddwyd
Sasha Danielle Jarvis (chwith) a Sian Gwenllian LloydFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sasha Danielle Jarvis (chwith) a Sian Gwenllian Lloyd Ddydd Calan

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio wedi i ddwy ddynes ifanc gael eu lladd mewn damwain ffordd Ddydd Calan.

Bu farw Sasha Danielle Jarvis, 19 oed o Lanberis, a Sian Gwenllian Lloyd Davies, 21 oed o Bentir ger Bangor, wedi i'w car Vauxhall Corsa daro'n erbyn wal yn Llanrug am 6am ddydd Sul.

Roedd y car yn teithio rhwng Llanberis a Chaernarfon pan darodd yn erbyn wal ger tafarn Glyn Twrog yn y pentref.

Bu farw'r ddwy, oedd yn gyn ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Llanrug, yn y fan a'r lle.

Wedi i'r cwest gael ei agor, fe roddodd y ddau deulu deyrngedau i'r merched.

Dywedodd teulu Sasha, oedd yn gynorthwyydd dosbarth yn Ysgol Gynradd Llanrug, ei bod yn "ferch gynnes oedd yn llawn hwyl ac yn caru ei theulu a'i hamryw ffrindiau.

'Colled enfawr'

Ychwanegon nhw ei bod yn gymeriad "poblogaidd", a'i bod hefyd yn gweithio mewn cartre' gofal yn y pentre' a bod pawb yno yn hoff iawn ohoni.

"Bydd ei theulu a'i ffrindiau yn teimlo colled enfawr ar ôl Sasha yn dilyn y digwyddiad sydyn a thrasig hwn. Fyddwn ni byth yn ei hanghofio", meddai'r teulu oedd hefyd yn cydymdeimlo â theulu Sian Davies.

Yn ôl teulu Sian, roedd hi'n "ferch ifanc brydferth, cariadus a chymdeithasol."

"Roedd Sian wedi cyffwrdd â bywydau cymaint o bobl, hen ac ifanc, gyda'i hysbryd hael a'i hawch am fywyd," meddai'r datganiad.

"Er iddi gael bywyd byr, roedd hi wedi byw gyda gwên fawr ar ei hwyneb.

"Hi oedd cannwyll llygad ei theulu a bydd ei cholli yn gadael bwlch enfawr nad oes modd byth ei lenwi."

'Diolchgar'

Dywedodd mam Sian, Jen Davies: "Ddylai'r un rhiant orfod claddu plentyn. Mae mor annheg mai Sian yw'r ail blentyn i ni ei golli. Yn 1995 fe gollon ni ein merch brydferth, Catrin, oedd ond yn 19 mis. Rwyf mor ddiolchgar am y gefnogaeth gref gan fy nheulu arbennig."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae blodau wedi eu gadael wrth safle'r ddamwain

Roedd ei theulu hithau yn cydymdeimlo â theulu Sasha Jarvis, a gorffennon nhw eu teyrnged gyda'r geiriau "Cysga'n dawel, Siani bach".

Ers y ddamwain mae ffrindiau'r ddwy wedi bod yn gadael blodau gerllaw safle'r ddamwain.

Cafodd y cwest ei agor a'i ohirio gan y Crwner Dewi Pritchard-Jones ddydd Mawrth.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i apelio am dystion i'r ddamwain.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 0300 3300101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol