Tywydd: Llai o rybuddion yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunAr un adeg roedd rhybudd llifogydd yn Nyffryn Conwy wrth i Afon Conwy bron â gorlifo

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd ar gyfer Dyffryn Afon Dyfrdwy Isaf ynghyd ag 17 rhybudd gofal am lifogydd mewn rhannau eraill o'r wlad.

Yn gynt roedd dau rybudd llifogydd a 30 rhybudd gofal.

Roedd llefarydd ar ran yr asiantaeth wedi dweud: "Mae disgwyl i gyfnod o dywydd gwlyb a gwyntog bara tan o leia ganol bore Mawrth.

"Mae disgwyl glaw trwm, yn enwedig ar fryniau de Cymru, Bannau Brycheiniog a llawer o ardaloedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, ond fe fydd gweddill Cymru hefyd yn gweld y glaw".

Mae'r asiantaeth yn cynghori pobl i wrando ar y rhagolygon tywydd ac i fynd i'w gwefan er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llinell gymorth llifogydd yr asiantaeth yw 0845 988 1188.

Gadael cartrefi

Mae'r gwyntoedd cryfion wedi achosi trafferthion.

Bu'n rhaid i rai o drigolion Dolgellau adael eu cartrefi yn gynnar fore Mawrth wedi i'r gwynt effeithio ar wifrau trydan yn Stryd Waterloo.

Dywedodd cwmni ynni Western Power fod y gwyntoedd wedi achosi problemau i 4,000 o'u cwsmeriaid wedi i wifrau trydan yn y gorllewin a'r dwyrain gael eu taro.

ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunCafodd trampolîn ei chwythu ar ben car yn Y Bala oherwydd y gwynt

O fewn 12 awr, medden nhw, roedd cyfanswm y galwadau yn cyfateb i'r hyn oedd yn arfer cael ei dderbyn mewn wythnos ac roedd staff yn gweithio trwy'r nos.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod nifer o goed wedi syrthio yn y gwynt ar yr A40 rhwng Llanymddyfri a Threcastell, yr A478 rhwng Blaenffos ac Aberteifi ac ar ffordd fechan yn Esgair ger Cynwyl Elfed.

Roedd yr A477 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng y B4314 a Llanddowror gan fod y gwynt wedi achosi i goed a gwifrau trydan syrthio.

Roedd yr A484 hefyd ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Bynea a chylchfan Berwick Road ac mae hyn wedi effeithio ar drafnidiaeth rhwng Casllwchwr a Llanelli.

Mewn rhannau eraill o'r wlad fe gafodd yr A465 ei chau rhwng yr A4109 Glyn Nedd a'r A4061 Hirwaun.

Mae'r A497 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng y B4411 (Cricieth) a'r troad am Chwilog, y B4354.

Mae ffordd osgoi Llanbradach - yr A469 - wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad rhwng yr A472 (Ystrad Mynach) a'r A468 (Corbetts Lane, Caerffili).

Amharu

Bu Pont Cleddau yn Sir Benfro ynghau i gerbydau uchel am gyfnod, ond mae bellach wedi ei hailagor i'r holl draffig.

Mae amharu wedi bod ar wasanaethau trenau mewn ambell i ardal hefyd.

Dywedodd cwmni Trenau Arriva Cymru fod bysiau dros dro rhwng Y Barri a Phen-y-bont ar Ogwr oherwydd llifogydd ar y lein.

Mae llifogydd hefyd ar y lein yn Nhrehafod ac Abercynon, sy'n golygu nad oes trenau yn medru rhedeg rhwng Treherbert a Phontypridd, na rhwng Pontypridd a Merthyr Tudful.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol