Apêl wedi 'trasiedi fawr'

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i apelio am dystion wedi i ddwy fenyw o Wynedd farw yn dilyn damwain ffordd yn Llanrug ddydd Sul.

Digwyddodd y ddamwain ym mhentref Llanrug tua 6am ddydd Sul Ionawr 1 pan fu Vauxhall Corsa oedd yn teithio ar y ffordd rhwng Llanberis a Chaernarfon mewn gwrthdrawiad â wal ger tafarn Glyn Twrog yn y pentref.

Bu farw'r gyrrwr a'r teithiwr yn y fan a'r lle.

Mae'r ddwy, o'r sir, wedi eu henwi yn lleol yn Sian Davies, 21 oed a Sasha Jarvis, 19 oed.

'Addfwyn a phoblogaidd'

Roedd y ddwy yn gyn ddisgyblion Ysgol Brynrefail, Llanrug.

Dywedodd y prifathro, Eifion Jones: "Roedden nhw'n gymeriadau addfwyn a phoblogaidd ymhlith eu cyfoedion a staff.

"Mae'r ysgol mewn cyflwr o ddychryn.

"Rydyn ni'n cydymdeimlo'n arw efo'u teuluoedd ac efo'u ffrindiau."

Roedd Sasha Jarvis yn gweithio fel cynorthwyydd yn Ysgol Gynradd Llanrug.

Cafodd Sian Davies ei magu ar fferm ym mhentref Bethel, ond mae ei theulu wedi symud i Bentir ers hynny.

'Gweddïo'

Dywedodd y Parchedig Marcus Robinson, gweinidog yn Llanrug, fod hwn yn "drasiedi fawr".

"Ar ddiwrnod pan oedd pawb yn dymuno blwyddyn newydd dda i'w gilydd, mae 'na ddau deulu yn wynebu blwyddyn heb ddau oedd yn annwyl iawn iddyn nhw.

"Fe fydd y cymunedau yma yn gwneud eu gorau i'w cefnogi a byddwn yn gweddïo drostyn nhw".

Mae crwner Gogledd Orllewin Cymru wedi ei hysbysu am y marwolaethau.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 0300 3300101

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol