Conwy: Canfod corff ar greigiau

Cyhoeddwyd

Mae corff dyn wedi cael ei ganfod ar greigiau yn Llandudno yn dilyn chwiliad eang dros nos.

Dechreuodd Gwylwyr y Glannau chwilio am ddyn oedd ar goll yn y môr ger Conwy am 10pm nos Sadwrn Rhagfyr 31.

Bu badau achub o Gonwy a Llandudno a hofrenydd yr heddlu wedi yn chwilio am y dyn oedd wedi bod yn hwylio mewn cwch 20 troedfedd o hyd.

Nos Sadwrn derbynodd Gwylwyr y Glannau alwad ffôn symudol gan y dyn yn adrodd ei fod ar goll.

Cafodd y corff ei ganfod ar greigiau ar draeth Gorllewin Llandudno toc wedi 9am.

Fe ddaeth y gwasanaethau o hyd i'r cwch rhyw filltir i'r gogledd o Gonwy gan Wylwyr y Glannau Caergybi.

Straeon perthnasol