Yr esgid yn gwasgu

Cyhoeddwyd

Mae cwmni sy'n berchen ar nifer o siopau esgidiau yn nwylo'r gweinyddwyr.

Yng Nghymru mae gan Barratts Priceless bump o siopau a dywedodd llefarydd fod cwmni Deloitte wedi ei benodi'n weinyddwyr.

Mae un siop ym Mhen-y-bont ar Ogwr, un ym Mangor, dwy yng Nghaerdydd ac un ym Mhontypridd.

Dywedodd Daniel Butters, un o'r gweinyddwyr, fod y cwmni wedi dioddef oherwydd y sefyllfa economaidd.

"Oherwydd y gaeaf mwyn roedd gwerthiant esgidiau ar gyfer y tymor yn llai na'r disgwyl.

"Bydd y siopau yn parhau i fasnachu tra ydym yn chwilio am brynwr ar gyfer y busnes cyfan neu rannau o'r busnes."

Yn y Deyrnas Gyfunol mae 191 o siopau sy'n cyflogi tua 3,840 o staff.