Heddlu yn canfod corff mewn llyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Haydn Evans ers Rhagfyr 17

Mae'r heddlu sy'n chwilio am lanc 18 oed o'r Wyddgrug, sydd wedi bod ar goll ers pythefnos, wedi cadarnhau eu bod wedi dod o hyd i gorff.

Yn hwyr brynhawn Gwener fe wnaeth tîm tanddwr yr heddlu ganfod yr hyn maen nhw'n credu yw corff mewn llyn ar dir Gwesty Carden Park ger Caer.

Does neb wedi gweld Haydn Evans ers parti gwaith yn y gwesty ar Ragfyr 16.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu nad oes modd cadarnhau ar hyn o bryd mai corff Mr Evans sydd wedi ei ganfod.

"Mae'r heddlu yn parhau ar y safle i geisio codi'r corff o'r dŵr.

"Dydi'r corff ddim wedi cael ei adnabod eto.

"Gall y gwaith o godi'r corff o'r dŵr gymryd peth amser," ychwanegodd y llefarydd.

Chwilio'r tir

Mae hyd at 50 o heddweision a gwirfoddolwyr wedi bod yn chwilio'r ardal ger Gwesty Carden Park yn Broxton lle cafodd Mr Evans ei weld ddiwethaf.

Cafodd ei weld am tua 1am fore Sadwrn Rhagfyr 17 ger mynedfa'r gwesty ond nid yw ei deulu wedi clywed ganddo ers hynny.

Roedd wedi mynychu parti Nadolig ei gyflogwyr, cwmni adeiladu yn Yr Wyddgrug.

Mae Heddlu Sir Caer wedi cael cymorth uned awyr a chŵn yr heddlu i archwilio'r 1,000 o erwau o amgylch y gwesty.

Roedd yr heddlu wedi apelio ar ffermwyr a thirfeidianwyr lleol archwilio unrhyw adeiladau gwag ar eu tir megis siediau, adeiladau fferm ac ati, rhag ofn bod Haydn wedi mynd yno i gysgodi o'r tywydd oer.

Mae dros 2,000 o bobl wedi ymuno â grŵp ar wefan cymdeithasol Facebook yn apelio am wybodaeth, gan gynnwys Gok Wan a Freddie Starr, sydd wedi anfon negeseuon drwy wefan Twitter.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol