Feirws yn effeithio ar wardiau

Cyhoeddwyd

Dyw cleifion newydd ddim yn cael mynd i mewn i ddwy ward yn Ysbyty Wrecsam Maelor oherwydd norofeirws.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwladr fod y feirws wedi effeithio ar gleifion a staff ers Noswyl y Nadolig.

"Y sefyllfa ddoe oedd bod y feirws wedi effeithio ar 13 o gleifion ac un aelod o staff," meddai llefarydd.

"Yn wardiau Mason a Cunliffe mae 50 o welyau ac ar hyn o bryd dyw chwech ddim yn cael eu defnyddio."

Dylai unrhywun â symptomau'r feirws gadw draw o'r ysbyty am 48 o oriau, meddai.

"A dylai ymwelwyr olchi eu dwylo cyn cyrraedd a gadael y wardiau."

Mae ward yn Ysbyty Cymunedol Yr Wyddgrug wedi ailagor wedi iddi fod ar gau am 12 niwrnod.

Ailagorodd Ward Delyn ddydd Mercher.