Promenâd newydd i bentref Pentywyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae Cyngor Sir Gâr yn gobeithio y bydd y cynllun yn denu mwy o ymwelwyr i Bentywyn.

Bydd cynllun gwerth £500,000 i adfer glan y môr pentref yn Sir Gâr yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Bydd promenâd newydd yn cael ei adeiladu ym Mhentywyn ac fe fydd y cynllun yn cynnwys gwaith tirwedd.

Mae'r pentref yn enwog am fod yn lleoliad i ymgeision i dorri record cyflymdra ar dir y byd.

Mae ei draeth saith milltir o hyd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o ymgeision sydd wedi'u cofnodi yn Amgueddfa Cyflymder y pentref.

Ymwelwyr

Mae Cyngor Sir Gâr yn gobeithio y bydd y cynllun yn denu mwy o ymwelwyr i Bentywyn.

Bydd y promenâd newydd yn agos i Lwybr Arfordir Cymru fydd yn agor yn 2012.

Yn ogystal fe fydd sgwâr newydd ar gyfer y cyhoedd yn cael ei adeiladu yn agos i lan y môr.

Fe fydd cynlluniau'r prosiect yn cael eu harddangos yn amgueddfa'r pentref ym mis Ionawr.

Dywed y cyngor eu bod yn bwriadu gwneud y gwaith yn ystod misoedd y gaeaf rhag iddynt ymyrryd ar ddiwydiant ymwelwyr Pentywyn.

Dywedodd Clive Scourfield, aelod bwrdd gweithredol Sir Gâr sy'n gyfrifol am adfywiad: "Bwriad cynlluniau'r promenâd yw cynnig canolfan ddeniadol ar gyfer ymwelwyr.

"Mae gan Bentywyn y potensial i fod yn gyrchfan o'r safon uchaf, a'n bwriad yw cyd-weithio â'r gymuned leol i wireddu'r bwriad hwn."

Babs

Rhwng 1924 a 1927 torrwyd record cyflymdra ar dir y byd bum gwaith ym Mhentywyn gan Malcolm Campbell a'r Cymro J. G. Parry-Thomas.

Lladdwyd Mr Parry-Thomas yno yn 1927 wrth geisio torri'r record eto yn ei gar Babs.

Claddwyd Babs yn y tywod ar ôl y ddamwain, ac wedi iddo gael ei adfer mae yn awr i'w weld yn yr amgueddfa yn y pentref.

Yn 2010 torrodd Don Wales - ŵyr i Malcolm Campbell - record cyflymdra'r byd ar gyfer peiriant torri gwair ar y traeth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol