Nifer marwolaethau yn y gweithle ar gynnydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae amaethyddiaeth yn un o'r diwydiannau perycla gyda 34 o bobl wedi marw drwy Brydain y llynedd

Cafodd 11 o bobl eu lladd wrth weithio yng Nghymru y llynedd, yn ôl ystadegau'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Yn y flwyddyn flaenorol cafodd saith eu lladd.

Ar draws Prydain y llynedd y cyfanswm oedd 171, lawer uwch na'r flwyddyn flaenorol, a'r diwydiannau perycla' oedd adeiladu ac amaethu.

Mae'r gweithgor wedi cyhoeddi rhybudd am ddiogelwch yn y gwaith wrth ryddhau'r ystadegau.

Y llynedd bu farw tri ym Mhowys, dau yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin, ac un ym Mhen-y-bont, Sir Ddinbych, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf.

Cafodd 1,399 o bobl eu hanafu yn ddifrifol yng Nghymru yn ystod 2010-11, 92 yn llai na'r flwyddyn flaenorol.

Roedd 24,700 drwy Brydain.

'Newid eu bywyd'

Cyfraddau marwolaeth Cymru oedd ymhlith yr isa yn Ewrop, meddai'r gweithgor, ond marw o uchder oedd y rhan fwyaf o achosion yng Nghymru.

"Mae rhai wedi marw ac mae cannoedd yn fwy wedi diodde' anafiadau sylweddol iawn sydd wedi newid eu bywydau am byth," meddai Nick O'Connor, prif swyddog y gweithgor yng Nghymru.

"Mae angen i gyflogwyr gymryd amser wrth daclo'r gwir beryglon sy'n wynebu gweithwyr heb boeni am wneud asesiadau risg na 'gwaith papur dibwys'.

"Er bod cyfraddau marwolaethau Cymru'n isel, mae un farwolaeth yn un farwolaeth yn ormod.

"Dwi'n annog busnesau i ganolbwyntio ar gwtogi'r nifer yn 2012."

Y diwydiannau perycla' ym Mhrydain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd adeiladu (50 o farwolaethau), amaethyddiaeth (34) a gwastraff ac ailgylchu (naw o farwolaethau).

YSTADEGAU GAN Y GWEITHGOR IECHYD A DIOGELWCH

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol