Darlun o fywyd sir mewn dyddiaduron

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunFe fydd y dyddiaduron yn cael eu cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn yr archifdy

Yn ystod 2012 fe fydd prosiect arbennig gan Archifau Ynys Môn.

Bydd cannoedd o ddyddiaduron yn cael eu cadw yno a fydd yn gofnod o'r hyn a fydd yn digwydd yn ystod 2012.

Ar ddiwedd 2012 fe fydd y gwasanaeth archifau yn casglu'r cannoedd o ddyddiaduron sydd wedi cael eu dosbarthu i unigolion, parau a grwpiau fel rhan o gof cymunedol yr ynys.

"Mae'n fodd o gael pobl i ysgrifennu ac i bawb fod yn rhan o fywyd yr ynys," meddai Pat West, prif swyddog amgueddfeydd, diwylliant ac archifau Cyngor Sir Ynys Môn.

"Mae'n fodd o dynnu sylw at bwysigrwydd archifau yn ogystal."

Bywydau'r trigolion

Dywed fod cannoedd o ddyddiaduron eisoes yn cael eu cadw yn yr archifdy yn Llangefni sy'n llawn hanes a gwybodaeth ddefnyddiol.

Dros y mis diwethaf mae pobl wedi ymweld â'r archifdy ac Oriel Ynys Môn er mwyn casglu eu dyddiaduron maint A5 er mwyn cychwyn eu llenwi ar Ionawr 1 2012.

ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunDywed Pat West bod 'na ddyddiaduron hanesyddol eisoes yn yr archifdy

"Byddai'n braf ar ddiwedd y cyfnod petai gennym giplun o fywydau pob cenedl a chenhedlaeth fydd yn galluogi haneswyr ac unigolion y dyfodol gymharu bywyd bob dydd, agweddau ac argraffiadau'r rhai fu'n byw ym Môn," meddai Mrs West.

"Fe hoffem yn fawr weld parau neu grwpiau o wahanol genedlaethau o fewn cymuned yn rhannu a thrafod agweddau o fywyd bob dydd, eu teimladau, profiadau a dyheadau gyda'i gilydd wrth ymateb i ddyddiaduron y naill a'r llall yn ystod y flwyddyn.

"Nid oes rhaid i'r parau/grwpiau fod yn perthyn, gallan fod yn gymdogion neu gyfeillion.

"Yr unig gyfarwyddyd yr ydym am ei roi ar gynnwys y dyddiadur yw ei fod wedi ei ysgrifennu â llaw.

"Credwn ei bod yn bwysig i ddarllenwyr y dyfodol allu adnabod yr unigolyn drwy'r llawysgrifen ond mater personol i'r unigolyn pa mor aml mae'n dymuno 'sgrifennu efallai bydd rhai yn dymuno arsylwi yn ddyddiol ac eraill yn wythnosol, ond rydym yn awyddus i gael ymrwymiad i gofnodi yn y dyddiadur am y flwyddyn gyfan."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol