Blaenau Gwent yn paratoi am deledu lleol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwynydd Michael Bell a dyn camera Jonathan Dunn yn ffilmio rhaglen ffasiwn ar gyfer 3VTV

Bydd sianel deledu newydd ar gyfer y we sydd yn cael ei chefnogi gan Sir Terry Matthews yn cael ei lansio ym mis Ionawr.

Bydd 3VTV yn cael ei anelu at bobl sy'n byw ym Mlaenau Gwent ac yn dangos rhaglenni dogfen a cheisio hybu busnesau lleol.

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Cymru, Casnewydd wedi bod yn gwneud ffilmiau gyda thrigolion lleol cyn lansiad y sianel ar Ionawr 31.

Dywedodd rheolwr y prosiect, Gemma Collins, ei fod am i'r sianel deledu fod yn sianel gymunedol.

Cyfryngau digidol

Fe fydd y sianel yn cael ei rheoli gan Athrofa Ddarlledu Uwch (ADU) sef partneriaeth rhwng y brifysgol a chorfforaeth fuddsoddiad fyd-eang Syr Terry Matthews, Wesley Clover.

Mae'r cynllun wedi'i ariannu'n rhannol gan gymhorthdal o £450,000 dros dair blynedd gan Lywodraeth Cymru, gyda'r nod o hybu economïau cymunedau lleol gan ddefnyddio cyfryngau digidol.

Cafodd ardal Blaenau Gwent ei dewis ar gyfer y cynllun peilot hwn am ei fod yn ardal sydd angen ei hadfer yn dilyn dirywiad diwydiant trwm yno.

'Ysbryd cymunedol'

Dywedodd Miss Collins fod gan y cynllun, sydd wedi ei leoli yn hen waith haearn Glynebwy, nifer o fwriadau.

"Y nod cyntaf yw defnyddio'r ysbryd cymunedol i greu llwyfan ar gyfer pobl sydd yn byw a gweithio ym Mlaenau Gwent i ddweud eu storïau.

"Yr ail nod yw hybu cynhwysiad digidol gan roi'r cyfle i bobl wylio sianel leol y byddan nhw i gyd eisiau gwylio.

"Y nod olaf yw hybu'r economi lleol ac rydyn ni'n gwneud hynny drwy wneud ffilmiau hyrwyddol i fusnesau bychain lleol a'u dangos yn rhad ac am ddim ar 3VTV.

"Mae enw'r sianel yn dynodi tri dyffryn oherwydd ein bod am i bawb o bob un o Ddyffrynnoedd Blaenau Gwent i deimlo bod y sianel newydd yn berchen iddyn nhw."

Daw lansiad 3VTV ymysg cynllun Llywodraeth y DU i geisio creu haen newydd o orsafoedd teledu lleol a fydd yn cael eu darlledu ochr yn ochr â gorsafoedd teledu cyfredol.

Mae Caerdydd ac Abertawe wedi cael eu dewis fel dau o'r 20 ardal gyntaf ym Mhrydain a fydd yn cael trwydded ar gyfer teledu lleol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol