Amheuaeth o lofruddio ffermwr: Dyn ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Roedd Llywelyn Thomas yn ffermio ym Mhen-y-bont ar Ogwr cyn symud i Loegr 12 mlynedd yn ôl

Mae dyn 22 oed gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ffermwr o Gymru ar fechnïaeth tan Chwefror 15.

Yn y cyfamser, mae'r fenyw 21 oed gafodd ei harestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr mewn cysylltiad â'r llofruddiaeth wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth tan yr un dyddiad.

Cafwyd hyd i gorff Llywelyn Thomas, yn wreiddiol o Sain Ffagan ger Caerdydd, wedi i'r heddlu gael eu galw i'w gartref yn Chittering, Sir Gaergrawnt ar Ragfyr 18.

Canlyniad archwiliad post mortem oedd iddo farw o anafiadau i'w ben a'i wyneb.

Gwesty

Cafodd dyn ei arestio y tu allan i westy'r Holiday Inn yng Nghaergrawnt cyn cael ei holi yng ngorsaf heddlu'r ddinas.

Roedd llanc 17 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ddydd Gwener cyn cael ei ryddhau yn ddi-gyhuddiad.

Cafodd Mr Thomas ei eni ar gyrion Caerdydd ac roedd yn ffermio yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr cyn symud i Loegr 12 mlynedd yn ôl.

Roedd yn ŵr gweddw gydag un mab.

Cafodd ei gar Rover arian gyda'r rhif cofrestru BJ51 CJV ei ddwyn o'i gartref a chafwyd hyd iddo yn ddiweddarach mewn pentref i'r gogledd-ddwyrain o ddinas Caergrawnt, pentref Milton.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol