Teulu yn apelio am wybodaeth am lanc 18 oed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Haydn Evans yn apelio am wybodaeth

Parhau mae'r chwilio am lanc 18 oed o Sir y Fflint aeth ar goll wedi gadael parti Nadolig yn Sir Caer wyth niwrnod cyn y Nadolig.

Mae teulu Haydn Evans o'r Wyddgrug wedi gwneud apêl o'r newydd ddydd Mercher am unrhyw wybodaeth.

Mae hyd at 50 o heddweision a gwirfoddolwyr wedi bod yn chwilio'r ardal ger Gwesty Carden Park yn Broxton lle cafodd Mr Evans ei weld ddiwethaf.

Cafodd ei weld am tua 1am fore Sadwrn Rhagfyr 17 ger mynedfa'r gwesty ond nid yw ei deulu wedi clywed ganddo ers hynny.

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi apêl ar i dirfeddianwyr lleol archwilio unrhyw adeiladau gwag ar eu tir megis siediau, adeiladau fferm ac ati, rhag ofn bod Haydn wedi mynd yno i gysgodi o'r tywydd oer.

Mae Heddlu Sir Caer wedi cael cymorth uned awyr a chŵn yr heddlu i archwilio'r 1,000 o erwau o amgylch y gwesty.

'Colli ei ffordd'

Fe wnaeth llefarydd ar ran yr heddlu gadarnhau ddydd Mercher eu bod yn dal i chwilio.

Mewn datganiad a gyhoeddwyd gan Heddlu Sir Caer dywedodd ei deulu na all geiriau ddisgrifio eu teimladau ar hyn o bryd.

"Mae ein Haydn wedi bod ar goll nawr am 10 niwrnod.

"Mae'r Nadolig wedi mynd heibio ac mae anrhegion Haydn yn dal heb eu hagor.

"All yr un ohonon ni ddechrau ystyried dathlu'r Nadolig tra ei fod yn dal ar goll.

"Wrth i ddiwrnod arall fynd heibio mae'n mynd yn anoddach ac mae 'na wagle enfawr yn ein bywydau."

Fe wnaethon nhw apelio ar unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth i ganfod Mr Evans i gysylltu gyda'r heddlu.

Fe wnaeth yr heddlu ychwanegu nad ydyn nhw'n credu bod Mr Evans wedi teithio i unrhyw ran arall o'r wald nac ymhellach na'r ardal chwilio o'i ddewis ei hun.

Cefnogaeth

Yn gynharach yn yr ymchwiliad roedd yr heddlu yn credu y gallai Mr Evans fod wedi colli ei ffordd yn yr oerfel ac mewn lle dieithr.

Roedd wedi mynychu parti Nadolig ei gyflogwyr, cwmni adeiladu yn Yr Wyddgrug.

Doedd Mr Evans ddim yn gwisgo cot pan ddiflannodd o'r gwesty er mae'r heddlu yn creu ei fod yn cario rhywfaint o arian a ffôn symudol.

Cafodd Mr Evans ei ddisgrifio fel dyn 5 troedfedd 9 modfedd o daldra gyda gwallt byr brown a llygaid glas.

Roedd yn gwisgo crys llewys hir a throwsus brown.

Mae dros 2,000 o bobl wedi ymuno â grŵp ar wefan cymdeithasol Facebook yn apelio am wybodaeth, gan gynnwys Gok Wan a Freddie Starr, sydd wedi anfon negeseuon drwy wefan Twitter.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un oedd yn teithio ar yr A41 Ffordd Whitchurch neu'r A534 Ffordd Wrecsam a allai fod wedi gweld Mr Evans gysylltu â nhw.

Mae'r gwesty i'r dwyrain o Wrecsam a thua 12 milltir i'r de o Gaer.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth llyschwaer Mr Evans, Jade Conway, apelio arno i gysylltu.

"Rydym i gyd yn drist iawn dy fod wedi diflannu.

"Os wyt ti'n gwrando neu wedi gweld apêl, cysyllta gyda ni."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu Sir Caer ar 101, neu'r llinell gymorth arbennig ar gyfer pobl ar goll sef 0500 700700.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol