Bygythiad posib i gyflenwadau gwaed yn 2012

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl swyddogion mae angen mwy o roddion gwaed y flwyddyn nesaf

Gallai cyflenwadau gwaed gael eu heffeithio yn ystod 2012 oherwydd digwyddiadau fel y Gemau Olympaidd a dathliadau'r Jiwbilî Diemwnt, yn ôl y corff iechyd sy'n gyfrifol am y gwasanaeth yng ngogledd Cymru a Lloegr.

Gallai gwyliau banc ychwanegol arwain at lai o roddion gwaed wrth i'r mwyafrif o bobl roi gwaed yn ystod yr wythnos waith, yn ôl y Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblannu.

Mae'r mudiad wedi dweud y bydd angen 2 filiwn peint (1.1 miliwn litr) o waed ar ysbytai yn ogystal â chyflenwad ychwanegol ar gyfer ymwelwyr oherwydd y Gemau.

Mae'r gwasanaeth yn galw ar y cyhoedd i wneud addewid Blwyddyn Newydd i roi gwaed.

Mae gwaed yn cael ei ddefnyddio gan ysbytai ar gyfer triniaethau, genedigaethau ac i rai sydd â chanser.

Ymwelwyr

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaeth Gwaed, Jon Latham, y byddai angen tua 500 o roddwyr ychwanegol ar gyfer pob wythnos chwe mis cyntaf 2012 er mwyn sicrhau bod y stoc yn ddigonol ar gyfer angen posib yn ystod Gemau'r Olympaidd o gofio'r ymwelwyr fydd ym Mhrydain.

"Rydym yn galw ar y cyhoedd i wneud rhoddion cyson yn addewid Blwyddyn Newydd," meddai.

"Hyd yn oed os nad ydach chi wedi rhoi o'r blaen neu heb wneud ers tro, gwneud apwyntiaad i achub bywyd yn 2012."

Mae ystadegau yn dangos bod miloedd yn llai wedi rhoi yn 2011 o ganlyniad i nifer ychwanegol o wyliau banc a gafwyd o amgylch Y Pasg a'r Briodas Frenhinol.

Roedd 'na ostyngiad hefyd yn 2010 ar ddiwrnod rownd derfynol Cwpan y Byd, rownd gyn-derfynol Andy Murray yn Wimbledon, o 12% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Fe fydd 'na glwstwr o wyliau banc a digwyddiadau mawr rhwng mis Ebrill a mis Awst o ganlyniad i Jiwbilî Deimwnt y Frenhines, Ewro 2012, Y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol