Diwedd ar y tagfeydd ger parc manwerthu?

  • Cyhoeddwyd
Ffordd Plas Coch, WrecsamFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn aml, mae tagfeydd yn Ffordd Plas Coch

Yn y Flwyddyn Newydd fe fydd ffordd yn cael ei lledu oherwydd tagfeydd yn Wrecsam.

Y bwriad yw creu lôn ychwanegol ar Ffordd Plas Coch fel y bydd llai o dagfeydd rhwng y parc manwerthu cyfagos a Ffordd Yr Wyddgrug.

Cwmni Sainsbury's sy'n talu am y gwaith a fydd yn dechrau ym mis Ionawr ac yn dod i ben ym mis Mai.

Dywedodd y cwmni y byddai llai o broblemau wedi i nifer o siopwyr Nadolig yn 2010 gwyno eu bod yn wynebu oriau o oedi.

"Fydd y gwaith ddim yn dechrau tan fis Ionawr rhag ofn y bydd cwsmeriaid yn cael problemau ychwanegol yn ystod cyfnod y Nadolig," meddai llefarydd.

'Cyfle'

"Yn sicr, mi fydd lledu Ffordd Plas Coch a gwaith y cyngor ar gylchfan Ffordd Yr Wyddgrug yn lleddfu problemau."

Mae tagfeydd wedi bod yn yr ardal ers blynyddoedd ac ym mis Mehefin 2010 y cymeradwyodd y cyngor gynlluniau gwella.

Ar y pryd dywedodd adroddiad: "Mae hwn yn gyfle i leddfu tagfeydd ac ni fydd effaith fawr ar olwg yr ardal nac ar ddiogelwch cerddwyr na gyrwyr."

Serch hynny, dywedodd rhai pobl leol eu bod yn poeni y byddai'r drefn newydd yn ei gwneud hi'n anodd i yrwyr gyrraedd cylchfannau.