Cyhuddo dyn 19 oed o dreisio

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 19 oed wedi ymddangos gerbron lys arbennig wedi ei gyhuddo o geisio treisio dynes 40 ar noswyl Nadolig.

Gwrthodwyd cais gan John Climo, 19 oed o Ffordd Cinmel, Y Rhyl, am fechnïaeth.

Bydd yn cael ei gadw yn y ddalfa a bydd gwrandawiad arall ar Ionawr 6.