Carcharu cyn-blismon am drosedd rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Geraint Lloyd Evans, o Langrallo ger Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein am gam-drin

Mae cyn arolygydd gyda Heddlu De Cymru wedi cael ei garcharu am 30 mis am gynllwynio i annog eraill i ymosod yn rhywiol ar blentyn o dan 13 oed.

Roedd Geraint Lloyd Evans, o Langrallo ger Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein am gam-drin.

Daw'r ddedfryd yn Llys y Goron Abertawe ar ddiwedd ymchwiliad hir gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC).

Dywedodd Comisiynydd Cymru ar yr IPCC, Tom Davies: "Hoffwn ganmol y tîm ymchwilio i Heddlu De Cymru am y gwaith ardderchog a wnaethon nhw wrth ymchwilio i weithgareddau llygredig Evans, ac wrth gau cylch atgas o ddynion oedd yn cam-drin plant.

"Roedd Evans mewn swydd gyfrifol fel arolygydd heddlu ac fe wnaeth gamddefnyddio'r ymddiriedaeth ynddo.

"Bu'n rhan o ymddygiad troseddol yn erbyn plant ac fe dorrodd safonau'r heddlu am ymddygiad proffesiynol.

Delweddau eithafol

"Does dim amheuaeth y bydd y mwyafrif llethol o blismyn ar draws Cymru sy'n parhau i gynnal y safonau uchaf yn rhannu fy atgasedd at weithredoedd Evans.

"Mae'r achos yn dangos nad yw plismyn uwchlaw'r ddeddf, ac y byddan nhw'n cael eu herlyn pan fyddan nhw'n troseddu."

Cafodd Evans ei ddiswyddo gan Heddlu De Cymru ar Fedi 1, 2011.

Cafodd ei arestio yn Ionawr eleni, ac fe gafodd ei gyfrifiaduron eu cipio. Arnynt roedd pedwar o ddelweddau anweddus o blant a 188 o ddelweddau pornograffig eithafol.

Cafodd ei arestio wedi ymchwiliad i Keith Bold, yn wreiddiol o Fynachlog Nedd, sy'n treulio dedfryd o 28 mis o garchar am fod a dros 6,000 o ddelweddau a 181 o ddarnau fideo o gam-drin plant ar ei gyfrifiadur.

Canfu'r heddlu fod Bold wedi bod yn trafod cam-drin gyda phedoffiliaid eraill gan gynnwys Lloyd Evans.

Straeon perthnasol