Miloedd yn dianc rhag y 'Dolig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Ni ddylai teithwyr gludo anrhegion wedi'u lapio mewn bagiau llaw

Mae Maes Awyr Caerdydd yn disgwyl dros 25,000 o deithwyr i fynd trwy ei ddrysau dros gyfnod gwyliau Nadolig yr ysgolion tan Ionawr 3.

Mae teithiau i Amsterdam, Paris, Dulyn, Newcastle, Glasgow, Belffast a Chaeredin yn boblogaidd gan deithwyr sy'n chwilio am wyliau mewn dinasoedd dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd nifer yn teithio ymhellach i gyrchfannau egsotig ledled y byd yn sgil cysylltiadau yn Amsterdam, Paris a Dulyn.

Yn ogystal â lleoliadau heulog yn y gaeaf mae teithiau i Alpau'r Swistir hefyd yn denu sgïwyr dros gyfnod yr ŵyl.

Cracers Nadolig

Dywedodd Spencer Birns, Pennaeth Gweithrediadau Masnachol a Datblygu Gwasanaethau Hedfan Maes Awyr Caerdydd:

"Tra'n gobeithio na fydd y tywydd yn dirywio, mae gennym gynlluniau gweithredu cadarn wrth law a fydd yn sicrhau y byddwn yn barod os bydd eira yn achosi problemau, gan gadw unrhyw darfu ar ein gwasanaethau i'r lleiafswm.

Cynghorir teithwyr fydd yn ymweld â'r maes awyr yn ystod gwyliau'r Nadolig i ganiatáu digon o amser ar gyfer y daith i'r maes awyr, a dylid rhoi sylw arbennig i wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus gan y bydd, o bosib, cyfyngiadau ar amserlenni arferol dros y cyfnod.

Dylai teithwyr sy'n dymuno cludo Cracers Nadolig ymgynghori gyda'r cwmni awyrennau cyn cyrraedd y maes awyr, a dylai teithwyr hefyd gofio na ddylid cludo anrhegion wedi'u lapio mewn bagiau llaw gan y bydd yn ofynnol, efallai, i agor yr anrhegion yma yn ystod y broses ddiogelwch.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol