Prifathrawes yn gadael ei swydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunMae 191 o ddisgyblion yn yr ysgol yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae prifathrawes ysgol gynradd ym Mhowys, a gafodd ei gwahardd o'i swydd ddwywaith eleni, yn mynd i adael ei swydd.

Mae Suzanne Foster wedi bod yn brifathrawes Ysgol Maesydre yn Y Trallwng ers 2008.

Fe fydd hi'n gadael ei swydd ar Ragfyr 31 eleni.

Mae Mrs Foster wedi cael ei gwahardd o'i swydd dros dro er mis Hydref eleni wedi arolwg beirniadol o'r ysgol gan Estyn.

Cafodd Mrs Foster ei gwahardd o'i gwaith am y tro cyntaf ar Ionawr 31 eleni ynghylch mater arall na chafodd ei gyhoeddi.

Ond dychwelodd i'w swydd tua diwedd mis Chwefror.

Mesurau arbennig

Ar y pryd dywedodd y cyngor bod y gwaharddiad wedi ei godi ar ôl ymchwiliad gan swyddogion y cyngor a'r heddlu.

Cafodd tîm o uwch-swyddogion addysg eu penodi i helpu'r ysgol lle cyflwynwyd mesurau arbennig wedi adroddiad Estyn.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys: "Ar ôl adroddiad Estyn ym mis Mai 2011 mae'r llywodraethwyr wedi datgan bod Suzanne Foster wedi penderfynu gadael Ysgol Maesydre ar Ragfyr 31.

"Mae Mrs Foster yn dymuno'n dda i'r staff, plant a rhieni ac mae'r llywodraethwyr yn anfon ei dymuniadau gorau at Mrs Foster."

Dywedodd y cyngor y byddai Lynnette Lovell yn parhau fel y pennaeth dros dro tan y Pasg y flwyddyn nesaf.

Mae 191 o ddisgyblion yn yr ysgol yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol