Apêl o'r newydd am ddyn coll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Haydn Mark Evans ers oriau man fore Sadwrn

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi apêl o'r newydd am gymorth i ddod o hyd i ddyn ifanc sydd wedi bod ar goll ers born i wythnos.

Roedd Haydn Evans, 18 oed o'r Wyddgrug, wedi mynd i barti Nadolig mewn gwesty ger Caer nos Wener, Rhagfyr 16, ond ni ddaeth adref.

Cafodd ei weld am tua 1am fore Sadwrn ger mynedfa Gwesty Carden Park, ond nid yw ei deulu wedi clywed ganddo ers hynny.

Mae Heddlu Sir Caer wedi bod yn chwilio'n fanwl amdano gyda 60 o swyddogion yn archwilio stad 1,000 o erwau Carden Park ei hun gyda chymorth uned awyr a chŵn yr heddlu.

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi apêl i dirfeddianwyr lleol i chwilio unrhyw adeiladau gwag ar eu tir megis siediau, adeiladau fferm ac ati, rhag ofn bod Haydn wedi mynd yno i gysgodi o'r tywydd oer.

Nid oedd gan Haydn Evans got amdano pan ddiflannodd.

'Adnoddau sylweddol'

Dywedodd y Prif Arolygydd Julie Westgate: "Aeth bron i wythnos heibio ers i Haydn fynd ar goll, ac rydym yn parhau wedi ymroi i ddod o hyd iddo ac yn defnyddio adnoddau sylweddol i wneud hynny.

"Rydym yn parhau i apelio ar unrhyw un allai fod wedi gweld Haydn neu rywun tebyg iddo yn cerdded yn ardal Gwesty Carden Park neu ar yr A41 ger Broxton yn oriau man fore Sadwrn.

"Byddwn hefyd yn ymestyn yr apêl i ffermwyr lleol i chwilio yn eu hadeiladau lle gallai Haydn fod wedi cysgodi o'r tywydd oer."

Fe wnaeth mam Haydn, Lynsey Bell, apêl emosiynol yn gynharach yn yr wythnos.

"Dwi mor bryderus amdano," meddai.

"Mae'r teulu wedi ein chwalu ac yn cael hunllefau - dydyn ni ddim yn cysgu ac rydym am ei gael yn ôl."

Cafodd Haydn Evans ei ddisgrifio fel dyn 5 troedfedd 9 modfedd o daldra gyda gwallt byr brown a llygaid glas.

Roedd yn gwisgo crys llewys hir a throwsus brown, ond nid oedd yn gwisgo cot.

Nid yw'r heddlu yn sicr os oedd ganddo arian a ffôn symudol gydag ef, ond dywed plismyn fod y tywydd ar y pryd yn oer iawn ac maen nhw'n poeni y gallai Mr Evans, sydd ddim yn gyfarwydd â'r ardal, fod wedi colli'i ffordd.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu Sir Caer ar 101, neu'r llinell gymorth arbennig ar gyfer pobl ar goll sef 0500 700700.

Straeon perthnasol