'Economi'n flaenoriaeth yn 2012' yn ôl Carwyn Jones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Carwyn Jones nad yw Cymru wedi'i hynysu rhag y byd mawr y tu allan

Mae Prif Weinidog Cymru yn ystyried eleni yn flwyddyn gofiadwy ac yn dweud mai'r hinsawdd economaidd anodd fydd yr atgof mwyaf i lawer.

Yn ei neges ar gyfer y Nadolig mae Carwyn Jones yn dweud mai'r economi fydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yn 2012.

Dywed hefyd ei fod yn benderfynol o gefnogi pobl Cymru yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd sydd i ddod.

Mae hefyd yn dweud nad tasg hawdd yw crynhoi blwyddyn mewn ychydig eiriau o gofio'r "gorfoledd a'r siom, y buddugoliaethau a'r anawsterau".

"Yn ôl ar Fawrth 3, ar ddiwrnod cymylog ond sych, pleidleisiodd pobl Cymru o fwyafrif ysgubol i roi rhagor o bwerau deddfu i'r Cynulliad Cenedlaethol. Dyma'r diwrnod yr aeddfedodd yr hen genedl hon," meddai.

'Uchafbwynt disglair'

"Doedd yr atebion i'n holl broblemau ddim ynghlwm yn y bleidlais 'Ie' honno, ond roedd yn ddatganiad o ffydd ynom ni a'r hyn y gallwn ei gyflawni.

"Y tu allan i'r byd gwleidyddol, cafwyd un uchafbwynt disglair i godi ein calonnau - perfformiad Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

"Roedd pawb adref yng Nghymru gyda hwy bob cam o'r daith, pob tacl, pob cic, pob cais - roeddem yn teimlo pob ergyd tan y chwiban olaf.

"Yn y pen draw, chwalwyd ein gobeithion ac nid y ni a gododd gwpan Webb Ellis. Ond am chwe wythnos unodd Cymru gyfan â balchder y tu ôl i'r tîm."

Ond dywedodd mai i nifer yr hinsawdd economaidd anodd fyddai'r atgof mwyaf o'r flwyddyn.

"Dydy Cymru ddim wedi'i hynysu rhag y byd mawr y tu allan.

"Rydym wedi gweld diswyddiadau, gwasgfa ar incwm teuluoedd a rhagor o ansicrwydd economaidd. Rwy'n eich sicrhau chi y galla i grynhoi blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yn 2012 mewn dau air - yr economi.

"Rydym yn gwneud ein gorau glas, drwy bob ffordd y gallwn, i ysgogi twf economaidd a chreu swyddi.

"Mae hyn yn cynnwys cyflymu prosiectau seilwaith mawr, gwella hyfforddiant ar gyfer ein gweithlu, cefnogi busnesau ac, yn bennaf oll, creu cyfleoedd i'n pobl ifanc gael gwaith.

"Does dim dwywaith y bydd y deuddeng mis nesaf yn rhai anodd.

"Ond rwy'n addo hyn i chi. Fydd dim un her, pa mor anodd bynnag, na fyddaf yn ymdaflu'n llwyr i fynd i'r afael â hi er lles pobl Cymru. Gallwch fod yn siŵr o hynny.

"Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi a'ch teulu."