Gwrthod cynllun troi swyddfa basport yn fflatiau

  • Cyhoeddwyd
Yr hen swyddfa basport, Stryd y Dollborth. AberystwythFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad oedd creu 60 fflat a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr

Mae cynlluniau dadleuol i droi hen swyddfa basport Aberystwyth yn fflatiau myfyrwyr wedi cael eu gwrthod.

Nod Cymdeithas Tai Cantref oedd trawsnewid yr adeilad pedwar llawr ,oedd hefyd yn swyddfa'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Y bwriad oedd creu tua 60 o fflatiau a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr.

Ond honnodd rai o gynghorwyr tref a thrigolion Aberystwyth nad oedd digon o lefydd parcio yn y rhan honno o'r dref.

Glasfyfyrwyr

Roedden nhw hefyd yn pryderu y byddai problemau sŵn oherwydd y myfyrwyr yn y fflatiau.

Cafodd y cynllun ei gefnogi gan swyddogion adran cynllunio Cyngor Ceredigion.

Mae prinder llety i fyfyrwyr yn y dre wedi bod yn broblem ers blynyddoedd ac weithiau mae myfyrwyr wedi gorfod aros mewn gwestai.

Bu rhaid i 600 o fyfyrwyr gysgu mewn gwelyau bync ym mis Medi am fod Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn y nifer fwyaf o lasfyfyrwyr yn ei hanes.

Ym mis Hydref dywedodd Cymdeithas Tai Cantref eu bod yn ceisio ymateb i'r problemau hyn.

Ond penderfynodd Cyngor Ceredigion wrthod y cynnig oherwydd "dylai lletyau myfyrwyr cael eu darparu gan y campws neu ddylai safleoedd cyffelyb fod yn rhan o'r cynllun datblygu lleol."

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers i'r Swyddfa Basport gau ym mis Awst.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol