Dal ati drwy'r da a'r drwg

Gan Ellis Roberts
Gohebydd Busnes BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ffatri newydd AirbusFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ffatri newydd ei agor ar safle ffatri Airbus ym Mrychdyn eleni

Blwyddyn o ddal ati fu hi i economi Cymru - i bob golwg - wrth i argyfwng y ddyled ddal i gael effaith ar bedwar ban y byd.

Yn ôl yr amcangyfrifon diweddara' - gafodd eu cyhoeddi ganol Rhagfyr - 133,000 o bobl Cymru sydd yn ddi-waith erbyn hyn.

Mae hynny'n gynnydd o 8,000 ar y ffigwr cyfatebol flwyddyn yn ôl.

Codi wnaeth nifer y di-waith yn ystod 2011 - ond nid yn aruthrol - blwyddyn eitha' cymysg fu hi, ac yn hynny o beth yn adlewyrchu'r darlun drwy Brydain gyfan.

Mae swyddi'n cael eu creu o hyd, wrth reswm.

Dechrau'r flwyddyn cyhoeddodd GE Aviation eu bod nhw'n creu 100 o swyddi newydd yn eu ffatri'n Nantgarw ac wrth i 2011 ddirwyn i ben cafwyd rhagor o gyhoeddiadau am swyddi newydd - a'r rheini'n cynnwys addewid Deloitte i greu gwaith i hyd at 100 yng Nghaerdydd yn y maes ariannol, a'r newyddion fod JCB Transmissions - sy'n gwneud offer adeiladu - yn dod â swyddi newydd i Wrecsam.

Hynny'n ogystal a thalu bonws Nadolig o £500 i'w staff.

Cymysgedd

Ond mae swyddi'n cael eu colli hefyd.

Ganol y flwyddyn fe gaeodd ffatri Bosch ym Meisgyn ym Mro Morgannwg, gan roi terfyn ar 20 mlynedd o gynhyrchu darnau ceir.

O ganlyniad, mae cyfanswm o 900 o bobl wedi colli'u gwaith ers y cyhoeddiad y byddai'r ffatri'n cau bron i ddwy flynedd yn ôl.

Ia, cymysg ydy hi.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Cyfraddau llog isel a welwyd yn ystod y flwyddyn

Mae'r toriadau yng ngwariant cyhoeddus, y pryder am ranbarth yr Ewro - y gofid y gallai rhai o'r banciau fynd yn gyndyn iawn i fenthyg unwaith eto - mae'r rhain i gyd yn gymylau na ellir eu hanwybyddu.

Eto, mae cyfraddau llog Banc Lloegr wedi bod yn isel iawn ers rhai blynyddoedd bellach - ac mae penderfyniad y Banc i greu rhagor o arian yn rhywbeth all gynnal yr economi i raddau, ac yn strategaeth allai barhau i'r flwyddyn nesaf.

Un cwmni sy'n mynd o nerth i nerth, mae'n ymddangos, ydy Airbus.

Ac roedd agoriad eu ffatri newydd yn Sir y Fflint ym mis Hydref yn un o'r uchafbwyntiau heb unrhyw amheuaeth.

Adenydd awyren nesa Airbus - yr A350 - fydd yn cael eu cynhyrchu yn fanno.

Mi allwn ni ddisgwyl i 2012 hedfan, debyg ac osgoi'r cymylau fydd yr her.