Perfformiad Seren Nadolig Rhos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Stifyn Parri yn enedigol o Rosllannerchrugog

Bydd ffrwyth misoedd o waith caled gan drigolion Rhosllannerchrugog i'w weld ar y teledu ar ddydd Nadolig.

Mae rhaglen S4C, Seren Nadolig Rhos, yn dilyn ymdrechion y cynhyrchydd Stifyn Parri i lwyfannu sioe wedi ei berfformio gan bobl leol.

Mae'r sioe 'Wizard o Rhos, Uffen' eisoes wedi ei berfformio yn theatr Y Stiwt yn y pentref.

Dywedodd Mr Parri, sydd yn enedigol o Rhos, ei fod wedi bod yn brofiad "ffantastig".

"Faint o bobl fy oedran i sy'n cael y cyfle i fynd 'nôl i'w cynefin, ail-gyfarfod â hen ffrindiau, cyfarfod ffrindiau newydd a chreu rhywbeth hudol Nadoligaidd efo'n gilydd?"

Talent aruthrol

Dywedodd Mr Parri bod hen athrawon, ffrindiau ei fam sydd dal yn byw yn yr ardal, a hen ffrindiau ysgol wedi cymryd rhan.

Gadawodd Rhos pan yn 18 oed i fynd i'r Ysgol Cerdd a Drama'r Guildhall yn Llundain.

"Mae'r gymuned yma mor gryf - dwi wedi atgoffa fy hun o hynny," meddai.

"Mae talent aruthrol yn Rhos."

Dechreuodd y prosiect ym Mis Medi.

Un aelod o'r gymuned a gymerodd rhan yn y sioe oedd Lloyd Hitchmough, a chwaraeodd rhan Wmffre.

"Roedd o'n brofiad gwych," meddai.

"Tasa rhywun yn gofyn 'Ydych chi am wneud o eto?' 'sen i'n dweud syth bin byddwn."

Disgrifiad o’r llun,
Perfformiwyd y sioe yn Y Stiwt yn Rhosllannerchrugog

Bu mab Mr Hitchmough yn chwarae rhan Buttons a'i wraig yn helpu efo'r marchnata.

"Roedd pawb eisiau bod yn rhan ohono," meddai.

"Roedd wir yn sioe gymunedol."

Yn sgil eu profiadau mae'r rhai a gymrodd rhan yn y sioe wedi penderfynu sefydlu grŵp gyda'r bwriad o lwyfannu perfformiadau eraill yn y dyfodol.

"Yn Ionawr byddwn ni'n cyfarfod i gario 'mlaen felly bydd etifeddiaeth gan Stifyn," meddai Mr Hitchmough.

"Roedd gennym yr hen Aelwyd yn y gorffennol a'r gobaith nawr yw sefydlu grŵp i oedolion unwaith eto."

Roedd y newyddion wrth fodd Stifyn Parri.

"Dyna'r anrheg orau," meddai. "Dwi mor falch ohonyn nhw.

"Dyna sut ges i'r awch i fynd ar y llwyfan - perfformio gyda cwmni Aelwyd y Rhos, cwmni sydd wedi hen orffen.

"Yn awr bydd pobl Rhos yn gallu elwa fel nes i."

Bydd 'Wizard o Rhos, Uffen' yn cael ei ddarlledu am 5.50pm ar ddydd Nadolig.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol