Cynllun celf i nodi cau Ysgol Y Parc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ysgol Y Parc yn cau ym mis Awst 2013

Mae prosiect celf i nodi'r broses o gau ysgol gynradd yng Ngwynedd wedi dechrau.

Bydd Ysgol Y Parc yn Y Bala yn cau ym mis Awst 2013 oherwydd nad oes digon o ddisgyblion yno i'w wneud yn gynaliadwy, yn ôl Cyngor Sir Gwynedd.

Bydd y cerddor, Huw Warren, y ffotograffydd David Woodfall, a'r gwneuthurwr ffilmiau Greg Byatt yn cynnal nifer o ddigwyddiadau fydd yn cynnwys pobl leol yn rhannu eu hatgofion, lluniau a deunydd eraill am yr ysgol.

Uchafbwynt y cynllun fydd perfformiad byw ac arddangosfa deithiol ym mis Gorffennaf 2012.

'Rhannu lluniau'

Enw'r cynllun yw Caefa sy'n cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Huw Warren yn casglu deunydd ar gyfer arddangosfa deithiol

"Rydyn ni'n gobeithio cofnodi gorffennol, presennol a dyfodol yr ysgol gan ystyried yr effaith o gau ysgol gynradd ar gymuned fechan Gymreig," meddai Mr Warren.

"Bydd y rhan gyntaf o'r broses yn cynnwys gofyn i aelodau'r gymuned rannu lluniau, straeon a deunydd archif fydd yn cael eu defnyddio i greu perfformiad byw ac amgueddfa deithiol yn 2012."

Bydd y digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal ar Ionawr 6 pan ddangosir y ffilm Noson Lawen, a gafodd ei ffilmio yn Y Parc yn 1949.

Bydd Mr Warren, sy'n gerddor jazz, yn perfformio yn ystod y digwyddiad.

Ym mis Gorffennaf eleni penderfynodd Cyngor Gwynedd ohirio'r cynllun i gau'r ysgol am flwyddyn.

Buddsoddiad

Y rheswm oedd ansicrwydd am faint o arian ddeuai oddi wrth Lywodraeth Cymru at ad-drefnu addysg yn yr ardal.

Bydd yr ysgol yn cau ar Awst 31, 2013, a'r disgyblion yn symud i Ysgol O M Edwards yn Llanuwchllyn.

Dywed y cyngor y bydd hyn yn arbed tua £70,000 y flwyddyn ac fe allai'r cynllun ad-drefnu arwain at fuddsoddiad o £10.2 miliwn yn ysgolion y dalgylch.

Ond mae ymgyrchwyr y grŵp Cynghrair Ysgolion a Chefnogwyr wedi annog Cyngor Gwynedd i ail-ystyried eu "modelau cydweithredu" ymysg ysgolion yn yr un ardal gan awgrymu y gall hyn fod yn rhatach na chau ysgolion.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol