ACau i drafod dirwyn Prifysgol Cymru i ben

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol CymruFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Daeth sefydliad Prifysgol Cymru i ben yn ystod y flwyddyn i bob pwrpas

Gall BBC Cymru ddatgelu y bydd y ddeddfwriaeth i ddod â Phrifysgol Cymru i ben yn cael ei ystyried gan Aelodau'r Cynulliad yn hytrach nag yn San Steffan.

Cafodd Mesur Preifat ei gyflwyno yn San Steffan er mwyn uno'r sefydliad a'i hasedau gyda Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Mae angen deddfwriaeth sylfaenol er mwyn i'r uno ddigwydd gan fod gan y ddau sefydliad Siarter Frenhinol.

Ond fe dynnwyd y mesur yn ôl ac fe fydd nawr yn cael ei basio drwy'r Cynulliad Cenedlaethol.

Cafodd y Cynulliad bwerau deddfu sylfaenol wedi refferendwm mis Mawrth.

Dydi union fecanwaith y modd y bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei basio ddim wedi ei benderfynu eto.

'Sefydliad newydd'?

Ond fe all olygu y caiff ACau ddweud eu dweud am yr hyn fydd yn digwydd i asedau Prifysgol Cymru wrth uno.

Yn y mesur gwreiddiol o flaen San Steffan yr oedd y cynnig "i drosglwyddi i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant holl asedau, eiddo, goblygiadau a hawliau Prifysgol Cymru".

Fe awgrymodd Geraint Talfan Davies, cadeirydd Sefydliad Materion Cymreig, yn flaenorol y gallai rhai asedau ac eiddo greu "sefydliad cenedlaethol newydd" fel canolfan Gregynog, ac ymddiriedolaeth i weinyddu cronfeydd a gwaddol y brifysgol.

Fe fydd yr uno yn gweld Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn uno gyda'r sefydliad newydd, er na fydd angen deddf ar gyfer hyn gan na sefydlwyd y corff o dan Siarter Frenhinol.

Mae disgwyl i bwyllgor busnes y Cynulliad benderfynu yn y flwyddyn newydd ar y cam gorau ymlaen.

Fe gyhoeddwyd y bwriad i uno ar ôl misoedd anodd i Brifysgol Cymru.

Daeth eu polisi o achredu cymwysterau mewn sefydliadau tramor o dan y chwyddwydr.

Yn gynharach eleni fe ddaeth Prifysgol Cymru i ben mwy neu lai ar ôl beirniadaeth ar raglen materion cyfoes BBC Cymru am dwyll fisa mewn coleg yn Llundain oedd yn bartner i'r brifysgol.