Cymorth i blant mewn bocs esgidiau

Gan Steffan Messenger
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Gwirfoddolwyr yn sicrhau bod y bocsys yn llawn

Tybed a yw llenwi bocs esgidiau gydag anrhegion i'w hanfon dramor yn un o draddodiadau'ch Nadolig chi?

Ers dros 20 mlynedd mae'r arferiad wedi bod yn rhan bwysig o baratoadau sawl eglwys ac ysgol at yr ŵyl.

Yn Wrecsam y cychwynnodd ymgyrch Operation Christmas Child.

Ac ers hynny mae wedi lledu i bob cwr o Brydain.

Ar adeg y Nadolig, i rai mae'r rhoi yn bwysicach na'r derbyn.

A dyna sydd wedi arwain at lwyddiant ymgyrch Operation Christmas Child.

Pethau bach

Y llynedd cafodd dros filiwn o focsys esgidiau eu hanfon o Brydain ac Iwerddon i bobl ifanc mewn gwledydd fel Romania, Bosnia a Haiti.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Brawd a Chwaer o Montenegro wrth eu bodd o gael bocs yr un

Yn ôl y trefnwyr mae gweld wynebau'r plant yn derbyn bocs, sy'n cynnwys tegan, pensiliau a phethau ymolchi, yn ddigon i godi gwen ac ambell ddeigryn.

Gan amlaf pobl ifanc sy'n paratoi'r anrhegion i'w cyfoedion dros y dŵr.

Tair sydd wedi gwneud hyn eleni yw Elen, Sophie a Non o Ysgol Glan Morfa yn Abergele.

"Mae 'na lawer o blant tlawd sy' heb ddim byd," meddai Elen.

"Mae'n neis rhoi presanta iddyn nhw."

Dywedodd Sophie iddi roi past dannedd a brwsh dannedd yn y bocs am nad oes 'na eitemau o'r fath mewn rhai gwledydd.

"Dwi'n teimlo yn ofnadwy o hapus bod nhw'n cael y bocs.

"Hebddo fydden nhw ddim yn cael dim byd."

Romania

Bydd y bocsys yn cael eu cludo o Ysgol Glan Morfa i Wrecsam, taith o tua 40 milltir.

Oddi yno maen nhw yn mynd ar daith tipyn pellach at y plant.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae'r bocsys yn cael eu cludo i ganolfan er mwyn eu paratoi ar gyfer y daith hir at y plant

Ond mae gan Wrecsam ran allweddol i'w chwarae yn yr ymgyrch yma.

Yn 1990 fe welodd dyn busnes lleol, David Cooke, luniau o blant amddifad yn Romania ar y teledu.

Fe benderfynodd gasglu llwyth o deganau at ei gilydd a'u gyrru nhw i'r wlad a rhoi cychwyn ar Operation Christmas Child.

Ers hynny mae'r elusen wedi tyfu a thyfu.

Erbyn hyn mae 'na 150 o ganolfannau ar hyd a lled Prydain gyda miliynau o anrhegion yn cael eu hanfon i 17 o wledydd gwahanol bob blwyddyn.

Mae 'na ddegau o wirfoddolwyr yn rhoi eu hamser i weithio gyda'r elusen.

O gasglu'r bocsys i'w harchwilio, o'u pacio a'u llwytho ar loriau.

"Mae'n rhaid i ni lenwi'r bocsys fel eu bod yn deg i bawb, mae rhai yn hanner gwag," meddai un o'r gwirfoddolwyr, Ceri o Flaenau Ffestiniog.

"Allwn ni ddim caniatáu unrhyw fwyd na dim byd sy'n hylif, felly mae'n rhaid tynnu'r siampŵ ac ati.

"Dwi'n credu bod llawer o blant allan yna sy'n llai ffodus na ni ac yn haeddu gwell.

"Maen nhw wedi bod drwy gymaint, rhyfeloedd ac weithiau dydyn nhw ddim yn cael dim byd ar y Nadolig."

Gyda'r Gemau Olympaidd yn agosáu, mae'r elusen wedi gofyn i bobl gynnwys rhywbeth yn ymwneud a chwaraeon yn yr anrhegion eleni.

Ond beth bynnag sydd yn y bocsys maen nhw'n siŵr o gael yr un effaith eleni ag erioed mewn llefydd sy'n fwy cyfarwydd a thlodi, rhyfel a newyn na haelioni Siôn Corn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol