Dryswch am berchnogaeth hen simnai

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunRoedd yna 19 o fragdai yn Wrecsam ar un adeg

Mae gwerthiant simnai o Oes Fictoria, sy'n sefyll yng nghanol Wrecsam, wedi'i atal am y tro am fod dryswch ynghylch ei pherchnogaeth.

Cafodd y simnai, sy'n adeilad rhestredig Gradd II, ei werthu ar wefan ocsiwn eBay am £1,420 gan gyn AS ac AC y dre', John Marek, ym mis Hydref eleni.

Cafodd y simnai gwaith bragdy, sy'n dyddio'n ôl i Oes Fictoria, ei werthu ar wefan ocsiwn eBay am £1,420.

Mae Mr Marek yn honni ei fod wedi prynu'r simnai gwaith bragdy 20 mlynedd yn ôl am fod y perchnogion ar y pryd, cwmni Marston, yn bygwth dymchwel yr adeilad.

Cynnal ymchwiliadau

Ond yn awr mae cwmni Marston yn dweud nad ydyn nhw'n gallu canfod y gwaith papur i gadarnhau perchnogaeth y simnai.

Dywed perchnogion newydd arfaethedig yr adeilad 120 troedfedd (36 metr) eu bod yn dal eisiau prynu'r simnai cyn gynted ag y bydd y mater yn cael ei ddatrys.

ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunRoedd yr yswiriant blynyddol yn costio tua £800 y flwyddyn i Mr Marek

Mae Subair UK o Sir y Fflint am werthu placiau i'w gosod ar y simnai i gefnogi elusen Help For Heroes.

"Mae 'na broblem wedi codi ynghylch y gwaith papur," meddai cyfarwyddwr Subair UK, Russ Osbourne.

"Ar hyn o bryd rydyn ni'n berchen y simnai a dydyn ni ddim yn berchen y simnai."

Dywedodd Mr Marek, nad oedd yng nghyffiniau Wrecsam ar hyn o bryd, y byddai'n cynnal ymchwiliadau ynglŷn â'r mater pan fyddai'n dychwelyd i'r dref.

Bragdy Soames

Ychwanegodd fod "y bragwyr yn dweud eu bod yn berchen y simnai ond dywedodd cadeirydd y cwmni wrthyf y byddai'n newid y berchnogaeth".

Mewn datganiad dywedodd cwmni Marston: "Mae 20 mlynedd yn amser hir.

"Rydyn ni wedi ystyried y mater ond dydyn ni ddim yn gallu canfod unrhyw gofnod o'r gwerthiant.

"Rydyn ni'n cynnal mwy o ymchwiliadau ac rydyn ni mewn cysylltiad agos â Mr Marek."

Bu Mr Marek yn ceisio trosglwyddo'r ofalaeth heb lwyddiant yn gynharach eleni.

Roedd yr yswiriant blynyddol yn costio tua £800 y flwyddyn iddo.

Felly penderfynodd roi'r adeilad ar werth gan ddweud y byddai'n rhoi'r arian i elusennau.

Cafodd y simnai ei adeiladu ar Stryd Tuttle yn 1894 ac roedd yn rhan o fragdy Soames, oedd wedyn yn rhan o fragdy Wrexham Border.

Rhoddwyd y gorau i ddefnyddio'r simnai yn 1984 pan aeth y grŵp i berchnogaeth Marston.

Yn yr 1860au roedd gan Wrecsam 19 o fragdai.